Tools O-Shaped Delta Model ten behoeve van ontwikkeldoelen

Ten behoeve van gewenste ontwikkeldoelen uit de delen van het portfolio ‘Periodiek Evaluatiegesprek’ en ‘Tussentijdse reflectie op Ontwikkeldoelen; (thema’s), vindt u op deze pagina suggesties voor werkmethoden en/of theorie om tot gunstige resultaten te komen.

Dit overzicht is samengesteld door onze coach Specialist Juridisch Domein, mr. Hans de Boer. Met hem kan, desgewenst, hierover contact worden opgenomen. Via e-mail: hansdeboer@vrest.nl of telefonisch via 053 – 851 70 51.

I. Periodiek evaluatiegesprek

Persoonlijke effectiviteit

Thema: energie

  • Persoonlijk Statuut: met het formuleren van een Persoonlijk Statuut word je jezelf bewust van jouw missie en visie.
  • Definiëren van de eigen Professionele Identiteit: het onderzoeken van jouw professionele identiteit maakt dat je als professional sterker in je schoenen komt te staan.
  • Zingeving (STER Model): het STER Model geeft je inzicht in jouw positie ten opzichte van jezelf en je omgeving.
  • Persoonlijk Enneagram vs Kantoor Enneagram: het naast elkaar leggen van persoonlijk en organisatie Enneagram geeft je inzicht in de mate waarin jouw persoonlijkheid aansluit bij de kantoorcultuur.
  • Kernkwadranten: een helder systeem van Kwaliteiten, Valkuilen, Uitdagingen en Allergieën dat je inzicht geeft in persoonlijke effectiviteit en communicatiepatronen.

Thema: kennis, ervaring & talenten

Thema: output & samenwerking

  • Kunnen geven en ontvangen van complimenten: het is van belang om eigen successen te kunnen (h)erkennen (vieren van successen).
  • Voice Dialogue (Innerlijke Criticus): de Innerlijke Criticus op gepaste wijze ‘te woord staan’ helpt je om realistisch te kijken naar je resultaten (successen benoemen).

Thema: functioneren