Integreer met VREST voor optimale uitwisseling van gegevens

VREST integreert met verschillende platformen waardoor informatie zoveel mogelijk wordt gestroomlijnd en onze gebruikers nog efficiënter en effectiever met VREST kunnen werken.

VREST is momenteel gekoppeld met HiX, GAIA en Studytube.

EPA's in de zorg

 

 

HiX

HiX

Dit EPD (elektronisch patiëntendossier) van Chipsoft sluit aan op VREST. Hierdoor wordt bijvoorbeeld verrichtingeninformatie zoals de verrichtingennaam, de rol van de aios en het supervisieniveau vanuit het EPD opgenomen in VREST. Eenmaal opgenomen in het portfolio kan de aios de verrichting aan een OSATS koppelen.

GAIA

Op initiatief van wetenschappelijke verenigingen wordt VREST gekoppeld met GIAIA. De tijdsbesteding aan diverse vakspecifieke activiteiten zoals congresbezoek wordt opgenomen in het portfolio. Deze registraties dragen hiermee bij aan het behalen van de nodige accreditatiepunten.

GAIA
Studytube

Studytube

Studytube is het veelgebruikte LMS van Noordhoff Zorg tijdens vervolgopleidingen van verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel. EPAConnect is de koppeling tussen het EPA-portfolio van VREST en Studytube. Met deze koppeling legt de PIO alle EPA-informatie vast in VREST.