E-portfolio’s voor de medisch specialist

De beste professionals managen hun competenties overzichtelijk en inzichtelijk. Vrest ondersteunt het EPA- en competentiegericht leren binnen organisaties vanaf de opleiding, tijdens de hele loopbaan. Met E-portfolio’s voor Evaluatie Individueel Functioneren, IFMS, herregistratie, certificatie en voor opleidings- en coachingstrajecten. Kortom, uw complete loopbaan in één portfolio met Vrest E-portfolio.

o
AIOS-module
 • Dashboard voor het overzicht van vorderingen, de status van EPA’s, kennistoetsen, publicaties en verplichte cursussen.
 • Opleidingsschema voor het vastleggen van het opleidings- en stageschema.
 • Cursussen en overige activiteiten voor vastleggen onder meer cursussen, dienstregistraties, kennistoetsen, publicaties, etc.
 • Beoordelingen waaronder verrichtingen, KPB’s, casuïstiekbeoordeling, beoordeling klinische stage, projectbeoordeling en verslag 360°- feedback.
 • Individuele leerdoelen en plannen van aanpak en kritische succesfactoren.
 • Vorderingen voor het volgen van de ontwikkeling in kwantitatief en kwalitatief opzicht.
 • Persoonlijk Professioneel Profiel voor het publiceren van geselecteerde gegevens vanuit je portfolio in een persoonlijk website. 
o
ANIOS-module
 • Cursussen en overige activiteiten voor vastleggen onder meer cursussen, dienstregistraties, kennistoetsen, publicaties, etc.
 • Beoordelingen waaronder verrichtingen, gestructureerde beoordeling technische vaardigheid (OSATS), KPB’s, en verslag 360°- feedback, CAT-beoordeling.
 • Bekwaamheidsverklaringen van EPA’s.
 • Persoonlijk Professioneel Profiel voor het publiceren van geselecteerde gegevens vanuit je portfolio in een persoonlijk website.

 

o
Certificatie-module
 • Gegevens aanvrager waaronder diploma’s en registratie.
 • CV met overzicht van van prestaties zoals:
  • werkzaamheden binnen klinieken,
  • congressen, conferenties en wetenschappelijke vergaderingen.
  • medische presentaties
  • overige activiteiten
  • studies, certificaten en cursussen
 • Overzicht aantallen keyprocedures volgens het sjabloon van de wetenschappelijke vereniging.
 • Overzicht aantallen verrichtingen volgens het sjabloon van de wetenschappelijke vereniging.
 • Koppeling met GAIA voor importeren van na- en bijscholingstrajecten.
 • Koppeling met het OK-verrichtingenregistratiesysteem in uw kliniek (via het Vrest Loopbaanportfolio)
o
Fellow-module
 • Cursussen en overige activiteiten voor vastleggen onder meer cursussen, dienstregistraties, kennistoetsen, publicaties, etc.
 • Beoordelingen waaronder verrichtingen, gestructureerde beoordeling technische vaardigheid (OSATS), KPB’s, en verslag 360°- feedback, CAT-beoordeling.
 • Persoonlijk Professioneel Profiel voor het publiceren van geselecteerde gegevens vanuit je portfolio in een persoonlijk website.

 

o
IFMS-module
 • Persoonlijke Ontwikkelings Plan voor vastleggen van je doelen.
 • Zelfevaluatie om te reflecteren op wat goed ging en wat voor verbetering vatbaar is.
 • Omgevingsfeedback met behulp van digitale vragenlijsten.
 • Individueel gesprek voor de afronding van het IFMS-traject.

 

o
Iprove-module

 • Specifiek dossier voor de gedetacheerde zorgprofessional en zzp-er ontwikkelt door Vrest voor BKV.
 • Cursussen en overige activiteiten voor vastleggen van onder meer cursussen, dienstregistraties, kennistoetsen, publicaties, etc.
 • Beoordelingen waaronder verrichtingen, gestructureerde beoordeling technische vaardigheid (OSATS), KPB’s, en verslag 360°- feedback, CAT-beoordeling.
 • Bekwaamheidsverklaringen van EPA’s.
 • Koppeling met GAIA. 

Support

Heeft u over één van deze onderwerpen vragen,
neem gerust contact op met onze supportdesk.

053 - 851 70 51

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen?