Competentie-ontwikkelingsportfolio voor de advocaat.

Voor advocaten biedt Vrest een portfolio-oplossing o.b.v. het O-Shaped Delta Model.
Een toekomstbestendige advocaat weet meer nog dan voorheen, zogenoemde human skills in te zetten en te combineren met specifieke juridische expertise en praktisch ondernemerschap.

o
Advocaten-module
 • Dashboard voor het overzicht van vorderingen, de status van EPA’s, kennistoetsen, publicaties en verplichte cursussen.
 • Periodiek evaluatiegesprek gericht op ‘Persoonlijke effectiviteit’, ‘Kantoor & Organisatie’ en ‘Vakbekwaamheid’.
 • Tussentijdse reflectie op ontwikkeldoelen en plannen van aanpak en kritische succesfactoren.
 • Cursussen en overige activiteiten voor vastleggen onder meer cursussen, dienstregistraties, kennistoetsen, publicaties, etc.

 

De Delta-vorm bevat drie skills:

 • Personal effectiveness
 • The Law & the practice
 • Business & operations

Personal effectiveness, dat wil zeggen de human skills die van de toekomstbestendige advocaat verwacht mogen worden, zijn verwerkt in de ‘O’ die de ‘Delta’ omvat. Daarmee wordt beeldend aangegeven dat deze human skills niet alleen van belang zijn voor de advocaat zelf maar evenzeer voor het optimaal functioneren binnen zijn/haar organisatie als ook voor de relatie met zijn/haar opdrachtgever.

Een psychologisch en sociaal veilige werkomgeving vormt de basis voor het succesvol kunnen inzetten van het ‘O-Shaped Delta Model’ binnen de organisatie.

Het Competentieportfolio is opgebouwd uit:

 • Periodiek evaluatiegesprek’ gericht op ‘Persoonlijke effectiviteit’, ‘Kantoor & Organisatie’ en ‘Vakbekwaamheid’.
 • Tussentijdse reflectie op ontwikkeldoelen gericht op frequent) tussentijds reflecteren op lopende en/of nieuwe ontwikkeldoelen.

De drie aandachtsgebieden van het Periodiek evaluatiegesprek, nader bekeken:

Persoonlijke effectiviteit 

De vijf ‘O’’s die de ‘Delta’ omvatten staan voor vijf kwalificaties die gezamenlijk de zijde Persoonlijke effectiviteit invullen. Iedere ‘O’ staat voor specifieke skills. Het gaat daarbij om:

  • Ownership; eigenaarschap, gericht op oplossingen, zelfstandigheid, bereidheid verantwoording af te leggen.
  • Openness; openheid en transparantie, open mindset, open emoties, open voor feedback, authenticiteit.
  • Opportunistic; samenwerken; empathie, wij-gedreven.
  • Optimistic; optimisme, inclusie, missie-gedreven, flexibel.
  • Original; origineel, creatief, innovatief, out of the box, experimenteren, ruimte voor fouten

  Kantoor & Organisatie

  Hier gaat het om kantoororganisatie in brede zin. Zowel intern (organisatie) als extern (relatiemanagement). Speciale aandacht vraagt het omgaan met de wereldwijde ontwikkelingen op het vlak van ‘Legal Tech’.

  Vakbekwaamheid

  Hier gaat het om Professionele Identiteit; om vakinhoudelijke bekwaamheid en vak gerelateerde ethiek.

  Coaching & training

  Daar waar in het kader van dit Portfolio de wens of behoefte bestaat aan verdieping, faciliteert VREST gerichte en gespecialiseerde training en/of coaching.

  In overleg kunnen aanvullende coach- c.q. trainingstrajecten op alle onderdelen van het O-Shaped Delta Portfolio worden aangeboden.

   

  Contact

  Hans de Boer

  Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen?