IFMS-module

Kies uw slimme IFMS-module voor uw herregistratie. Verzamel tijdens uw herregistratieperiode de informatie die u nodig heeft op precies het juiste moment.

 

IFMS-module aanvragen

Uw IFMS-module altijd binnen handbereik

Om het IFMS traject te vereenvoudigen is het bijhouden van een volledig loopbaanportfolio een slimme stap. De documentatie van evaluaties, inclusief de feedback van anderen wilt u uiteraard zo overzichtelijk mogelijk op één plek. Dat kan met de IFMS online module van Vrest. Met uw persoonlijke module houdt u grip op uw loopbaan en herregistratie. Alles op één plek — veilig, overzichtelijk, personaliseerbaar en altijd binnen handbereik.

✓ Alles overzichtelijk op één plek
✓ Geen stapels papierwerk
✓ Optimaal beveiligd volgens AVG-richtlijnen
✓ Persoonlijk en betrokken advies
✓ Ruimte voor innovatie
✓ Eenvoudig in gebruik
✓ Controle over evaluaties en meer

Onderdelen IFMS-module

Zelfevaluatie

Binnen het evaluatieproces van de medisch specialist vormt een zelfevaluatie een belangrijk onderdeel. De registratie van deze zelfevaluatie wilt u uiteraard zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk om op termijn in te kunnen zien. U heeft hiervoor alle mogelijkheid met de IFMS-module van Vrest.

Omgevingsfeedback

Met behulp van digitale vragenlijsten stelt u uw omgeving in de gelegenheid om snel en eenvoudig feedback te geven op uw functioneren. U verzamelt de respons gemakkelijk online en heeft alle belangrijke informatie altijd binnen handbereik.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Ook uw doelen voor de komende periode kunt u gemakkelijk vastleggen via uw loopbaanportfolio van Vrest. Met de IFMS module beheert u doelen en houdt u grip op uw ontwikkelingstraject.

Individueel gesprek

U kunt rekenen op een individueel gesprek ter afronding van het evaluatietraject onder leiding van een gecertificeerde gespreksleider.

Een IFMS-module aanvragen

Heeft u behoefte aan een gebruiksvriendelijk, papierloos en bovenal overzichtelijk portfolio voor uw IFMS traject? Vraag een IFMS module van Vrest aan en beheer alles omtrent uw loopbaan en herregistratie op één plek. Altijd toegankelijk en het bewijs van uw deskundigheid.

IFMS voor medisch specialisten

IFMS staat voor Individueel Functioneren Medisch Specialisten. Inmiddels is dit traject een verplichting voor iedere geregistreerde medisch specialist in Nederland. Om de kwaliteit van medisch specialisten te waarborgen en houvast te bieden gedurende de loopbaan, voeren medisch specialisten tweejaarlijkse gesprekken waarin zij hun eigen functioneren evalueren. Het IFMS systeem is dan ook gericht op het evalueren en verbeteren van het individuele handelen van de medisch specialist.

Het eigen portfolio en omgevingsfeedback vormen een belangrijk onderdeel van het IFMS evaluatieproces. Om continue verbetering te waarborgen, worden deze factoren geraadpleegd voor een accuraat totaalbeeld van het functioneren van een medisch specialist.

Uw IFMS-module altijd binnen handbereik

Om het IFMS traject te vereenvoudigen is het bijhouden van een volledig loopbaanportfolio een slimme stap. De documentatie van evaluaties, inclusief de feedback van anderen wilt u uiteraard zo overzichtelijk mogelijk op één plek. Dat kan met de IFMS online module van Vrest. Met uw persoonlijke module houdt u grip op uw loopbaan en herregistratie. Alles op één plek — veilig, overzichtelijk, personaliseerbaar en altijd binnen handbereik.

Ontdek de mogelijkheden van de IFMS-module van Vrest

Met de IFMS-module van Vrest heeft u de volledige controle over uw herregistratietraject. Dit betekent dat u alle factoren rondom uw evaluaties, specialisme, werkzaamheden en meer overzichtelijk op één plek beheert. Informeer naar de mogelijkheden van een Vrest IFMS-module en ontdek het hoge gebruiksgemak en de grote meerwaarde van uw digitale loopbaanportfolio.

“Vanaf mei 2013 werken wij met het opleidingsportfolio van Vrest voor de opleiding Cardiologie. De grote voordelen van het opleidingsportfolio van Vrest is, dat wij niet meer met papieren hoeven te werken. Een groot voordeel voor opleiders is, dat je eenvoudig een overzicht van de ontwikkelingen van de AIOS krijgt.”

Arie van Dijk

Radboud UMC

Hoe kunnen wij jou verder helpen?

Informatiebeveiliging

Belangrijke informatie over veiligheid persoonsgegevens in het Vrest portfolio

Vrest is volledig gecertificeerd voor informatiebeveiliging en voldoet daarmee aan de wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 in heel Europa van kracht is.

De getoetste normen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te borgen, zijn:

ISO27001:2013 – Informatiebeveiliging in zijn algemeen
NEN7510 – Informatiebeveiliging in de zorg

De certificering is de afronding van een intensief traject van twee jaar. Het is de bevestiging van onze aanpak en maatregelen gericht op ons continue streven naar maximale privacy, veiligheid en volledige controle over onze informatiebeveiligingssystemen: uw gegevens zijn bij ons veilig! Hiermee hebben we onze organisatie ook getoetst aan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) welke per 25 mei 2018 wordt opgevolgd door de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

Onze privacyverklaring

Certificering

  • Dekra gecertificeerd (ISO/IEC 27001 en NEN 7510)
  • Certificaat ISO/IEC 27001: 2013

Algemene bepalingen

Dit is de privacyverklaring van Vrest B.V. (hierna “Vrest” of “wij”). Vrest is gevestigd in Enschede aan de Twekkeler Es 24. Het Kamer van Koophandelnummer van Vrest is: 08115732.

Vrest heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Vrest. Indien je klachten of vragen hebt die niet door Service & Support kunnen worden behandeld, kunt u contact met de FG opnemen. Dit kan per post aan Vrest B.V. t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Twekkeler Es 24, 7547 SM, Enschede, of per e-mail via privacy@vrest.nl.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

Uw privacy is belangrijk

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) van kracht. Vrest gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Vrest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking vanuw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Jaarlijks geaudit worden in het kader van de normen voor Informatiebeveiliging, de ISO 27001 en NEN 7510, met als doel certificering en deze certificaten en hun scope ter inzage bieden;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.