Over Vrest


Het Vrest team

Initiatiefnemer Eelco Kunst (PhD, Biomedical Engineering) weet zich binnen Vrest omringd door geestverwanten: gedreven professionals die compententiebeheer niet alleen een warm hart toe dragen, maar ook beschikken over het fingerspitzengefühl om dit in praktijk te brengen.

Hiernaast de mensen met wie u rechtstreeks contact hebt. Zij worden ondersteund door een team van vakkundige software engineers en bedrijfskundig professionals.
Eelco Kunst: “Zorgprofessionals hebben veel tegelijk aan hun hoofd. Voor deze mensen geldt voortdurende druk op kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Daarom zijn wij er vooral op gericht het voor deze mensen zo makkelijk mogelijk te maken. Makkelijk in zoeken, vastleggen, wijzigen en presenteren van gegevens voor alle betrokkenen van accounthouder en collega, opleider, beoordelaar, reflectiegroep tot de patiënt.”


Het verhaal achter Nederlands eerste digitaal portfolio voor de medisch specialist

Vrest heeft in 2006 in Nederland een digitaal portfolio voor chirurgen in opleiding geïntroduceerd.
De doelgroep bestond toen uit ongeveer 2.500 arts-assistenten, opleiders en andere supervisoren.
De kennis, ervaring en vaardigheden die tijdens de opleiding worden (werden) opgedaan, werden tot dat moment gebundeld in een papieren portfolio. In allerlei verschillende formats. Het registreren, beheren en tonen van dat portfolio was een enorme klus, vooral wanneer een arts zijn of haar kwaliteit wilde bewijzen voor herregistratie. Al snel waren andere snijdende specialismen zo geïnteresseerd dat deze zich direct bij Vrest aansloten. Eind 2010 had Vrest al 15.000 gebruikers. Hiermee kwamen de grenzen van deze architectuur in zicht. Terwijl nieuwe accounthouders zich bleven aanmelden. De tijd was tijd voor ‘nieuwbouw’. Vrest ontwikkelde op basis van nieuwe architectuur een multifunctioneel opleidings- en loopbaanportfolio.


Nieuw platform is doorbraak in portfolioland

Het vernieuwde platform is vanaf begin 2014 in gebruik en geschikt vanaf de wetenschappelijke opleiding tot aan het pensioen. In 2016 heeft Vrest ruim 60.000 gebruikers.
Onze volgende stap is het bereiken van nog meer healthcare professionals zowel binnen als buiten Nederland. En het binnenhalen van accounthouders buiten de healthcare. Onze klanten zijn vooral uit op gemak.
Zo willen ze bij- en nascholing rechtstreeks vanuit het eigen loopbaanportfolio kunnen volgen en de resultaten automatisch kunnen verwerken. Ze willen verder iets kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de groepen en teams waar ze deel van uitmaken.


Zelfmanagement, Zekerheid en Gemak voor vrijwel alle medische specialisaties en differentiaties

Vrest helpt dagelijks duizenden zorgprofessionals hun portfolio te beheren. Gedurende de hele loopbaan, tijdens de opleiding maar ook daarna, in uiteenlopende rollen van opleider of supervisor, tot aan het pensioen. Zodat zij kunnen laten zien wat zij als health care professional in huis hebben. Dankzij gevalideerde, betrouwbare informatie die zij desgewenst kunnen delen met anderen, op de manier waarop zij dat zelf willen.
Zo registreren zij hun kennis, vaardigheden, verrichtingen en evaluaties op een adequate manier en volgens de richtlijnen van hun maatschap, beroepsgroep en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het Vrest Loopbaanportfolio is opgebouwd uit één of meerdere dossiers:

    • Het ANIOS-dossier voor het verwerven van een AIOS-plaats;
    • Het AIOS-dossier tijdens de opleiding tot medisch specialist;
    • Het Fellow-dossier na de opleiding tot medisch specialist;
    • Het Certificatiedossier voor het verwerven van de juiste certificeringen binnen de differentiaties van het medisch specialisme;
    • Het IFMS- en GroepsIFMS-dossier voor persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie binnen de organisatie en inspectie.

Visie op de toekomst voor Vrest

Onze klanten zijn vooral uit op gemak. Zo willen ze bij- en nascholing rechtstreeks vanuit het eigen loopbaanportfolio kunnen volgen en de resultaten automatisch kunnen verwerken. Ze willen verder iets kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de groepen en teams waar ze deel van uitmaken. Omgekeerd willen die teams en groepen hun leden stimuleren zich te ontwikkelen voor dat team. Zodat individuen met behulp van Vrest ook als team kunnen excelleren. Vrest heeft zich tot nu gericht op groepen gebruikers, binnen ziekenhuizen, hun vakgroepen, maatschappen en binnen opleidingen. Maar ook individuele professionals maken binnenkort gebruik van Vrest. Het Vrest platform maakt het mogelijk dat zij online een eigen portfolio kunnen inrichten.