Vrest feliciteert Lisebette Burger met behalen doctorstitel

okt 7, 2021

‘Een goede eerste stap – De presentatie, behandeling en kwaliteit van leven in preaxiale polydactylie’, luidt de titel van het proefschrift dat Lisebette Burger succesvol verdedigde op 6 oktober 2021.

Polydactylie van de voet is een afwijking van de voet waarbij kinderen worden geboren met extra tenen. Lisebette verrichtte haar belangrijke onderzoek aan de afdeling Plastische Chirurgie van het Erasmus MC in Rotterdam.

In haar proefschrift werd aandacht besteed aan de verschillende vormen van polydactylie en de genetische achtergrond hiervan. Lisebette: “We hebben in dit onderzoek ontdekt, dat het soort polydactylie mogelijk kan worden verklaard door het type evenals de plek van een mutatie in het GLI3-gen. Daarnaast hebben we een richtlijn ontwikkeld, waarin advies wordt gegeven wanneer genetisch onderzoek moet plaats vinden bij deze patiëntengroep.”

“…het grootste deel van de kinderen en volwassenen met polydactylie functioneerden na een chirurgische behandeling in het dagelijks leven zonder problemen”

  

Tevens werd in dit onderzoek gekeken naar de problemen die ontstaan na chirurgische verwijdering van de grote teen. Zo bleek dat de kinderen een ander soort drukverdeling onder voeten hadden in vergelijking met gezonde kinderen en soms last hadden van drukplekken van hun schoenen.

Lisebette: “Desondanks liet het onderzoek ook zien dat het grootste deel van de kinderen en volwassenen met polydactylie na chirurgische behandeling zonder problemen in het dagelijks leven functioneerden. In sommige gevallen wel met het gebruik van aangepaste schoenen.”

Lisebette leerde Vrest kennen via het gebruik van het opleidingsportfolio voor aios tijdens de opleiding tot plastisch chirurg. Inmiddels bevindt zij zich in het derde jaar en zal zij de opleiding in 2024 afronden.

Om Lisebette Burger te sponsoren kwam Vrest haar tegemoet in de drukkosten van haar proefschrift. Vrest wenst Lisebette veel succes in haar verdere loopbaan tot plastisch chirurg. 

In ander nieuws

Vrest en Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie tekenen Raamovereenkomst

Vrest en de NVT (Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie) sluiten 2021 af met een mooie mijlpaal in de samenwerking.De Raamovereenkomst tussen de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en Vrest inzake het bouwen en onderhouden van het Opleidingsportfolio...

Vrest koppelt met digitale leeromgeving van Federatie Medisch Specialisten

Onlangs is de koppeling tussen het portfolio van Vrest en de digitale leeromgeving van FMS (Federatie Medisch Specialisten) in gebruik genomen.De koppeling is een grote stap vooruit in doelmatig werken voor aiossen en medisch specialisten. Want voortaan vullen alle...

Quido Veekens versterkt het team

Sinds september zijn wij een collega rijker en heeft ons team developers zich uitgebreid. Quido Veekens stelt zich graag aan jullie voor."Na het voor de tiende keer typen van de eerste twee regels wist ik bijna mezelf te overtuigen om het traditionele voorstelformat...

Martijn Baas behaalt doctorstitel na succesvolle verdediging proefschrift

Op 6 oktober vond de succesvolle verdediging plaats van het proefschrift ‘Above and Beyond: Classification of Congenital Upper Limb Anomalies’ door Martijn Baas. Martijn: “Ik heb het onderzoek verricht aan de afdeling Plastische Chirurgie van het Erasmus MC in...