Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek en Vrest besluiten tot intensieve samenwerking

mrt 4, 2021

Op 20 februari jl. werd een Raamovereenkomst gesloten tussen de VKGL en Vrest. Het bestuur van de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL), vertegenwoordigd door Dr. Hoefsloot en Dr. IJntema, en Vrest hebben op 20 februari jl. een Raamovereenkomst gesloten inzake een digitaal opleidingsportfolio voor de opleiding Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek. Vrest is blij met deze nieuwe partner.

Portfolio resultaat van nauwe samenwerking

Op 1 oktober 2020 was, onder leiding van Dr. Hermine van Duyvenvoorde van het LUMC, de kick-off voor de opbouw van dit opleidingsportfolio.
De nauwe samenwerking tussen VKGL en Vrest resulteert in een portfolio dat geheel voldoet aan de eisen van het opleidingsplan waarin competentiegericht opleiden centraal staat.

“Het portfolio is vanaf 1 maart 2021 beschikbaar. Het resultaat van een slagvaardige samenwerking, dank aan alle betrokken vertegenwoordigers van klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek

Eelco Kunst, CEO Vrest

Omdat deze ondertekening niet in elkaars aanwezigheid kon plaatsvinden, kijkt Vrest uit naar het moment dat Vrest in gezelschap van VKGL kan stilstaan bij deze samenwerking.

In ander nieuws

BKV, DJS en Vrest zetten wensen jonge artsen om in praktische tool

Onlangs tekenden BKV, De Jonge Specialist (DJS) en Vrest een partnerovereenkomst.Positief nieuws voor alle ANIOS en AIOS! Dit partnerschap haakt in op de groeiende behoefte onder (basis)artsen om de opgedane kennis en ervaringen, en ook de profilering en validering...

Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek en Vrest besluiten tot intensieve samenwerking

Op 20 februari jl. werd een Raamovereenkomst gesloten tussen de VKGL en Vrest. Het bestuur van de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL), vertegenwoordigd door Dr. Hoefsloot en Dr. IJntema, en Vrest hebben op 20 februari jl. een Raamovereenkomst...

Alrijne Ziekenhuis zet ANIOS Portfolio’s van Vrest in

Het Alrijne Ziekenhuis is gestart met de organisatiebrede ANIOS-portfolio’s van Vrest. Dit houdt in dat alle anios die werkzaam zijn in dit ziekenhuis nu gebruik maken van het loopbaanportfolio van Vrest.Ondersteuning van het aniosschapHet portfolio biedt zowel de...

Vereniging Medische Staf Flevoziekenhuis gaat ook komend jaar door met IFMS van Vrest

“Van leren wordt iedereen beter”. Dat is het motto van het Flevoziekenhuis dat gevestigd is in Almere. Vrest levert graag een bijdrage aan deze doelstelling en is daarom verheugd om ook komende tijd de Vereniging Medische Staf (VMS) Flevoziekenhuis (VMS) hierin te...