Studytube voor EPA-gericht opleiden in de zorg

EPA-gerichte vervolgopleidingen voor verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel werden in 2022 door CZO Flex geïntroduceerd. Deze EPA-gerichte aanpak is inmiddels wijdverbreid in zorginstellingen en onder zorgprofessionals.

 

Waarom EPA-gericht opleiden?

EPA-gericht opleiden voorziet in de huidige behoeften van de zorgsector en de inzichten over werkplekleren:

  • Professionals in opleiding (PIO’s) zich kunnen richten op specifieke EPA-onderdelen waarin ze nog moeten groeien, waardoor maatwerk in individuele ontwikkeling mogelijk is.
  • Op basis van individuele EPA-informatie is het mogelijk om gespecialiseerde zorgverleners flexibel en efficiënt in te zetten.

 

EPAConnect: één handeling, overal toegankelijk

De introductie van EPA’s brengt in de praktijk uitdagingen met zich mee. Het vastleggen van EPA-informatie zorgt voor extra administratieve handelingen voor de PIO. Daarnaast moeten sommige zorgorganisaties en professionals werken met verschillende EPA-portfolio’s.

Studytube is het veelgebruikte LMS van Noordhoff Zorg tijdens vervolgopleidingen van verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel. EPAConnect is de koppeling tussen het EPA-portfolio van VREST en Studytube. Met deze koppeling legt de PIO alle EPA-informatie vast in VREST. EPAConnect zorgt ervoor dat deze informatie automatisch wordt opgenomen in Studytube. Geen extra administratieve last voor de PIO dus.

 

Ook EPAConnect voor uw zorgorganisatie?

Met Studytube als leeromgeving koppelt EPAConnect met het EPA-portfolio van VREST.
Bent u benieuwd of EPAConnect ook binnen uw zorgorganisatie past. Neem dan contact met ons op.