AIOS medische microbiologie van UMC Utrecht overtuigd van het opleidingsportfolio van Vrest

jan 18, 2021

Maandag 4 januari gaf onze productspecialist, André Davidsz, een digitale instructie van het Vrest opleidingsportfolio aan aios en leden van de opleidingsgroep Medische Microbiologie van het UMC Utrecht. Deze instructie volgde op het besluit van het Utrechtse universitaire ziekenhuis om zich aan te sluiten bij Vrest en haar artsen microbiologie de komende tijd te voorzien van het Vrest opleidingsportfolio.

Een soepele overgang naar Vrest

De aios en stafleden maken sinds 4 januari 2021 gebruik van het portfolio. De informatie uit het eerdere dossier wordt eenvoudig zelf door de aios overgezet naar het Vrest opleidingsportfolio. Samen met het UMC Utrecht gaat Vrest de verbinding tussen het huidige opleidingsplan en de applicatie de komende tijd optimaliseren.

Snel en flexibel

De gebruikers van het Vrest opleidingsportfolio microbiologie zijn zeer te spreken over de applicatie. Zo speelt gebruiksvriendelijkheid van het e-portfolio een grote rol. Ten eerste is het opleidingsportfolio via de Vrest app toegankelijk.  Daarnaast zijn de opleiders gebaat bij de overzichten die het portfolio biedt, zoals beoordelingen, registratieformulieren en bekwaamverklaringen door middel van EPA’s. Als derde waardeert de klankbordgroep Medische Microbiologie het contact met Vrest als heel prettig.  Zo waardeert UMC Utrecht vooral ook de snelheid en flexibiliteit. Wij zijn het UMC Utrecht dankbaar voor het vertrouwen en zijn verheugd om de aios en stafleden van microbiologie van dienst te zijn.

Opleidingsportfolio van Vrest

Vrest ondersteunt 22 wetenschappelijke verenigingen met de opleiding door middel van het digitaal opleidingsportfolio. Wilt u meer weten over het opleidingsportfolio of de andere oplossingen van Vrest? Neemt u gerust contact met ons op.

In ander nieuws

BKV, DJS en Vrest zetten wensen jonge artsen om in praktische tool

Onlangs tekenden BKV, De Jonge Specialist (DJS) en Vrest een partnerovereenkomst.Positief nieuws voor alle ANIOS en AIOS! Dit partnerschap haakt in op de groeiende behoefte onder (basis)artsen om de opgedane kennis en ervaringen, en ook de profilering en validering...

Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek en Vrest besluiten tot intensieve samenwerking

Op 20 februari jl. werd een Raamovereenkomst gesloten tussen de VKGL en Vrest. Het bestuur van de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL), vertegenwoordigd door Dr. Hoefsloot en Dr. IJntema, en Vrest hebben op 20 februari jl. een Raamovereenkomst...

Alrijne Ziekenhuis zet ANIOS Portfolio’s van Vrest in

Het Alrijne Ziekenhuis is gestart met de organisatiebrede ANIOS-portfolio’s van Vrest. Dit houdt in dat alle anios die werkzaam zijn in dit ziekenhuis nu gebruik maken van het loopbaanportfolio van Vrest.Ondersteuning van het aniosschapHet portfolio biedt zowel de...

Vereniging Medische Staf Flevoziekenhuis gaat ook komend jaar door met IFMS van Vrest

“Van leren wordt iedereen beter”. Dat is het motto van het Flevoziekenhuis dat gevestigd is in Almere. Vrest levert graag een bijdrage aan deze doelstelling en is daarom verheugd om ook komende tijd de Vereniging Medische Staf (VMS) Flevoziekenhuis (VMS) hierin te...