AIOS medische microbiologie van UMC Utrecht overtuigd van het opleidingsportfolio van Vrest

jan 18, 2021

Maandag 4 januari gaf onze productspecialist, André Davidsz, een digitale instructie van het Vrest opleidingsportfolio aan aios en leden van de opleidingsgroep Medische Microbiologie van het UMC Utrecht. Deze instructie volgde op het besluit van het Utrechtse universitaire ziekenhuis om zich aan te sluiten bij Vrest en haar artsen microbiologie de komende tijd te voorzien van het Vrest opleidingsportfolio.

Een soepele overgang naar Vrest

De aios en stafleden maken sinds 4 januari 2021 gebruik van het portfolio. De informatie uit het eerdere dossier wordt eenvoudig zelf door de aios overgezet naar het Vrest opleidingsportfolio. Samen met het UMC Utrecht gaat Vrest de verbinding tussen het huidige opleidingsplan en de applicatie de komende tijd optimaliseren.

Snel en flexibel

De gebruikers van het Vrest opleidingsportfolio microbiologie zijn zeer te spreken over de applicatie. Zo speelt gebruiksvriendelijkheid van het e-portfolio een grote rol. Ten eerste is het opleidingsportfolio via de Vrest app toegankelijk.  Daarnaast zijn de opleiders gebaat bij de overzichten die het portfolio biedt, zoals beoordelingen, registratieformulieren en bekwaamverklaringen door middel van EPA’s. Als derde waardeert de klankbordgroep Medische Microbiologie het contact met Vrest als heel prettig.  Zo waardeert UMC Utrecht vooral ook de snelheid en flexibiliteit. Wij zijn het UMC Utrecht dankbaar voor het vertrouwen en zijn verheugd om de aios en stafleden van microbiologie van dienst te zijn.

Opleidingsportfolio van Vrest

Vrest ondersteunt 22 wetenschappelijke verenigingen met de opleiding door middel van het digitaal opleidingsportfolio. Wilt u meer weten over het opleidingsportfolio of de andere oplossingen van Vrest? Neemt u gerust contact met ons op.

In ander nieuws

Vrest koppelt met digitale leeromgeving van Federatie Medisch Specialisten

Onlangs is de koppeling tussen het portfolio van Vrest en de digitale leeromgeving van FMS (Federatie Medisch Specialisten) in gebruik genomen.De koppeling is een grote stap vooruit in doelmatig werken voor aiossen en medisch specialisten. Want voortaan vullen alle...

Quido Veekens versterkt het team

Sinds september zijn wij een collega rijker en heeft ons team developers zich uitgebreid. Quido Veekens stelt zich graag aan jullie voor."Na het voor de tiende keer typen van de eerste twee regels wist ik bijna mezelf te overtuigen om het traditionele voorstelformat...

Martijn Baas behaalt doctorstitel na succesvolle verdediging proefschrift

Op 6 oktober vond de succesvolle verdediging plaats van het proefschrift ‘Above and Beyond: Classification of Congenital Upper Limb Anomalies’ door Martijn Baas.Martijn: “Ik heb het onderzoek verricht aan de afdeling Plastische Chirurgie van het Erasmus MC in...

Vrest feliciteert Lisebette Burger met behalen doctorstitel

‘Een goede eerste stap – De presentatie, behandeling en kwaliteit van leven in preaxiale polydactylie’, luidt de titel van het proefschrift dat Lisebette Burger succesvol verdedigde op 6 oktober 2021.Polydactylie van de voet is een afwijking van de voet waarbij...