Vrest ondersteunt flexibele EPA-gerichte verpleegkundige (vervolg)opleidingen

dec 13, 2022

De samenwerking tussen Maasstadziekenhuis en Vrest gaat terug naar 2014 met de ondersteuning van BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) en BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) en daarna ook verschillende medische vervolgopleidingen. 

Linda Kurpershoek

Linda Kurpershoek, teamleider Maasstad Academie, binnen het Maasstadziekenhuis, blikt kort terug op de samenwerking en geeft haar visie op de mogelijkheden van het opleidingsportfolio van Vrest voor de verpleegkundige (vervolg)opleidingen.

 

CZO Flex Level heeft de inrichting van de verpleegkundige (vervolg)opleidingen geoptimaliseerd. Hierin spelen flexibiliteit en EPA-gericht opleiden de hoofdrol.

Linda Kurpershoek is tevreden over deze samenwerking en de dienstverlening van Vrest: “De korte lijnen binnen Vrest maken het mogelijk om wensen voor portfolio’s snel op te pakken en dus goed te laten aansluiten op de opleidingen.”

Nadruk op flexibiliteit en gebruik van EPA’s

Doordat CZO-Flex Level de eisen voor de (vervolg)opleidingen voor verpleegkundigen heeft bijgesteld kwam de nadruk te liggen op het flexibel kunnen inrichten van de studie door de student zelf. Daarnaast  wordt voor normering onder andere gebruik gemaakt van EPA’s (Entrustable Professional Activities). EPA’s worden al langere tijd gehanteerd in medische (vervolg)opleidingen.

“Om deze flexibiliteit te laten slagen is een cultuurverandering nodig.
Het vraagt namelijk iets van zowel de student als de praktijkinstelling”

Linda staat positief tegenover deze verandering: “Het is een goede ontwikkeling, want dit maakt het mogelijk om de regie meer bij de student te leggen. Een ontwikkeling die beter past bij de huidige tijdgeest van het pakken en behouden van de eigen regie. Hierdoor worden studenten als het ware meer losgelaten, zij bepalen hun eigen reis en maken daarin persoonlijke keuzes. Om deze flexibiliteit te laten slagen is naar mijn mening cultuurverandering noodzakelijk. Het vraagt namelijk iets van de student, maar ook van de praktijkinstellingen. Ontwikkeling op basis van EPA’s heeft met name voor de praktijkinstellingen de grootste gevolgen. Zij zullen, waar nodig, hun gehanteerde werkwijzen aan dienen te passen om de, op flexibiliteit gestoelde studies, optimaal te kunnen ondersteunen.”


“Het portfolio ondersteunt de kracht van flexibel en
EPA-gericht opleiden in de praktijk.”

 

Linda: “Ook zie ik praktische voordelen van het gebruik van een digitaal portfolio. Bijvoorbeeld voor een werkbegeleider. In een dienst kan hij of zij met een digitaal portfolio snel en eenvoudig zien welke activiteiten of handelingen studenten al wel of nog niet kunnen uitvoeren. Door de flexibiliteit van de opleiding verschilt dit namelijk per student. Het portfolio zorgt voor inzicht in de voortgang per student. Het ondersteunt de kracht van flexibel en EPA-gericht opleiden in de praktijk.”

Gebruiker is en blijft eigenaar van opleidingsportfolio

In het kader van transparantie tijdens de verpleegkunde-opleiding is het van belang, dat zowel de praktijk- als de theorie-aanbieder toegang hebben tot de resultaten van de student. Het opleidingsportfolio van Vrest biedt de gebruiker de mogelijkheid zelf te bepalen wie inzage en toegang heeft tot zijn of haar informatie. Deze informatie is en blijft eigendom van de student. Ook wanneer de opleiding is afgerond.

Vrest heeft de toetsinstrumenten voor de verpleegkunde (vervolg)opleidingen, die zijn vastgesteld door CZO Flex Level opgenomen in het opleidingsportfolio.

 

App maakt ‘werken vanuit de broekzak’ mogelijk

Linda: “Een app van het digitaal portfolio sluit mooi aan bij de huidige generatie, die gewend is om allerlei zaken via hun mobiel te regelen. Hier zie ik zeker de meerwaarde van in. Dit zal voor de komende generaties erg belangrijk blijven.”

“Wat een portfolio tevens waardevol maakt is de mogelijkheid om bewijslast als bij- en nascholingen, het bijwonen van congressen, het behalen van certificaten en toetsresultaten of bewijzen van deelname, te kunnen uploaden én te kunnen koppelen aan de juiste EPA.”, vertelt Linda.
Ze voegt toe: “Voor alle betrokkenen, studenten en theorie- en praktijkaanbieders, is het ideaal om middels visualisaties in het portfolio snel de status van de opleiding òf de voortgang van EPA-ontwikkeling in te kunnen zien”.
“Het zou optimaal zijn indien via het portfolio cursussen gevolgd kunnen worden, vergelijkbaar met een LMS-systeem.”

 

In ander nieuws

Sebastian Sparenberg behaalt doctorstitel na succesvolle verdediging van proefschrift ‘Reconstructive Surgery, Risk Factors, Outcomes and Advanced Indications’

Op 23 mei werd door Sebastian Sparenberg het proefschrift ‘Reconstructive Surgery, Risk Factors, Outcomes and Advanced Indications’ met succes verdedigd aan de AmsterdamUMC. Onder supervisie van onder andere prof. dr. Pieter Tanis, prof. dr. Chantal van der Horst...

Maasstad Ziekenhuis voert succesvol EPA-structuur door in VVO (verpleegkundige vervolgopleidingen)

Het Maasstad Ziekenhuis staat bekend om toewijding aan continue verbetering en innovatie in de gezondheidszorg. Het ziekenhuis erkende de behoefte om de verpleegkundige vervolgopleidingen te moderniseren en te stroomlijnen volgens de EPA-structuur van CZO-Flex....

VREST ontvangt certificaat voor ISO 27001:2022 en NEN 7510:2017

Per 1 november is VREST gehercertificeerd voor ISO 27001:2022 en NEN 7510:2017. Professionele ontwikkeling zit in het DNA van VREST. Ook wij doorlopen de fases van onbewust onbekwaam naar bewust (on)bekwaam. Continu vragen we ons af "Wat gaat er goed en wat kan er...

Eelco: “Wij hebben bergen cultuur”

Overal kom je rituelen tegen. Zelfs bovenop de berg. Hier sta ik bij de Gamshütte, een wandelaarshut in Oostenrijk. Zodra ik deze Hütte binnenga voer ik hetzelfde ritueel uit als iedereen: ik trek mijn bergschoenen uit, stop ze in de daarvoor bestemde kast en trek...