Vrest feliciteert Esmée Krouwel met promotie aan Universiteit Leiden

jun 9, 2022

Esmée Krouwel is als aios urologie werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek, Nederlands Kanker Instituut, in Amsterdam. Op 12 mei jl. promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Sexual and reproductive health care in oncology – Current practice and challenges’. Esmée leerde Vrest kennen tijdens haar vooropleiding chirurgie. Vrest sponsorde Esmée tijdens haar promotie door een financiële bijdrage te doen in de drukkosten van het proefschrift.

Kankerbehandelingen kunnen leiden tot afname van het seksueel functioneren en de vruchtbaarheid. Gezien de overleving na kankerbehandelingen de laatste jaren toeneemt, worden kwaliteit van leven en langetermijneffecten steeds relevanter. Esmée onderzocht middels landelijke studies onder oncologische zorgverleners de praktijkvoering en kennis met betrekking tot het bespreken van seksualiteit en vruchtbaarheid. Verder werd de informatievoorziening voor prostaatkankerpatiënten, wat betreft seksualiteit, in kaart gebracht. Daarnaast werd bij zaadbalkankerpatiënten gekeken naar vruchtbaarheid gerelateerde problemen op de lange termijn.

Ruimte voor verbetering

Ondanks dat oncologische zorgverleners de verantwoordelijkheid voor het bespreekbaar maken van seksualiteit en vruchtbaarheid erkennen, bleek er ruimte voor verbetering. Middels Stichting Sick and Sex (www.sickandsex.nl) hoopt Esmée bij te kunnen dragen aan het creëren van toegankelijke informatie op het gebied van seksualiteit en ziekte, waar zorgverleners in de spreekkamer ook gebruik van kunnen maken.

Opleiding tot uroloog

Momenteel is Esmée in opleiding tot uroloog in het Antoni van Leeuwenhoek. Na haar differentiatie zal zij het algemene deel van haar opleiding medio 2023 voltooien in het HagaZiekenhuis.

Esmee Krouwel 

In ander nieuws

Vrest aanwezig tijdens NVCG-congres zaterdag 2 juli

Op vrijdag en zaterdag 1 en 2 juli 2022 vindt het internationale congres plaats van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG). Tijdens dit evenement zet Vrest op 2 juli zowel het complicatieregistratiedossier en EIF in de schijnwerpers. Liliane en...

“De kracht van competentie-ontwikkeling en het gemak van het positioneren van jezelf als high performance professional”

Interview met Eelco Kunst in EXAMENS, februari 2022. Een afgeronde opleiding in het formele onderwijs geeft een startkwalificatie voor een vervolgopleiding of een beroep en laat zien op welk niveau en met welke kennis of kunde iemand bekwaam is. Maar wie kent de...

Vrest en Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie tekenen Raamovereenkomst

Vrest en de NVT (Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie) sluiten 2021 af met een mooie mijlpaal in de samenwerking.De Raamovereenkomst tussen de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en Vrest inzake het bouwen en onderhouden van het Opleidingsportfolio...

Vrest koppelt met digitale leeromgeving van Federatie Medisch Specialisten

Onlangs is de koppeling tussen het portfolio van Vrest en de digitale leeromgeving van FMS (Federatie Medisch Specialisten) in gebruik genomen.De koppeling is een grote stap vooruit in doelmatig werken voor aiossen en medisch specialisten. Want voortaan vullen alle...