INVIDII blijkt waardevolle tool in training praktijkgesprekken in het kader van ‘samen beslissen’

jul 11, 2023

Feedback door opleiders op praktijkgesprekken van aios blijken van essentieel belang tijdens de opleiding.

Recent besteedde de Federatie Medisch Specialisten tijdens een webinar aandacht aan het actuele thema ‘Samen beslissen’. Hierin werd het belang van het trainen van praktijkgesprekken, die de aios met zijn of haar patiënt voert, benadrukt. Hoewel training waardevol wordt geacht brengt het in de praktijk ook uitdagingen met zich mee. Het afstemmen van de agenda’s van aios en opleider blijkt niet eenvoudig, wat vertragend kan werken op de opleidingsvoortgang. Met INVIDII smart learning video app vormen volle agenda’s van de opleider geen obstakel meer, blijft de opleidingsvoortgang van de aios op peil en profiteert de patiënt van de goede kwaliteit van gesprekken tussen hem of haar en de arts.

 

Focus op patiëntgesprekken van hoge kwaliteit vraagt om nieuwe aanpak

Gesprekken waarin patiënten de ruimte krijgen om te kunnen meebeslissen hebben focus gekregen binnen de medische opleidingen. Tientallen praktijksituaties- en gesprekken worden door opleider gereviewd alvorens een aios zich tot vakbekwame en vakbevoegde specialisten mag rekenen.

Tot frustratie van veel aiossen lopen deze belangrijke beoordelingsmomenten vaak vertraging op. De oorzaak ligt onder andere in het vinden van geschikte momenten waarin zowel een praktijkgesprek kan plaatsvinden èn de opleider aanwezig kan zijn. INVIDII smart learning video app biedt de aios de mogelijkheid om met smartphone of tablet een video-opname van een praktijkgesprek te maken en deze vervolgens te delen met de opleider. De aios kan zelfs op fragment-niveau de opleider om specifieke feedback vragen. De app biedt de opleider de flexibiliteit het praktijkgesprek op een geschikt moment en locatie te reviewen, om hiermee een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de aios te kunnen leveren. Uiteindelijk ondervindt ook de patiënt de voordelen van de hoge gesprekskwaliteit waarin aandacht voor het kunnen meebeslissen is geborgd.

Ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen

De behoefte aan een oplossing voor de terugkerende planningsuitdaging bestond al vele jaren. De vraag of technologie uitkomst kon bieden ontstond daarna bij de mensen die in de dagelijkse praktijk hiermee te maken hadden, de aiossen en specialisten met rol als opleider. Het contact met Vrest, de leverancier van digitale opleidingsportfolio’s voor medische opleidingen, was er al. Na uitwisseling van gedachten, vragen, frustraties en wensen, ontstond het idee van een applicatie waarmee praktijkgesprekken met mobiele telefoon of tablet eenvoudig kunnen worden gefilmd, gedeeld en gereviewd.

Voordelen voor aios, opleider en patiënt

De voordelen van INVIDII beperken zich niet alleen tot het kunnen reviewen van bijvoorbeeld de structuur van een gesprek, de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en de non-verbale expressie van een aios. Ook zijn aios en opleider aanzienlijk minder tijd kwijt met het vinden van een geschikt beoordelingsmoment. Daarnaast kan de opleider zelf het beste moment bepalen om een opgenomen praktijkgesprek adequaat te kunnen reviewen. Tot slot profiteert de patiënt van INVIDII. Een gesprek met een enkele arts wordt vaak als minder belastend of ‘zwaar’ ervaren dan wanneer twee artsen aanwezig zijn. De patiënt ervaart het voordeel van een arts die goed getraind is in het voeren van patiëntgesprekken waarin ruimte is voor het thema ‘samen beslissen’.

Enthousiasme onder medisch specialistische vakgroepen en ziekenhuizen

Op dit moment gebruiken verschillende medisch specialistische vakgroepen en ziekenhuizen INVIDII. Daar zij al werken met het Vrest-opleidingsportfolio kunnen zij eenvoudig de reviews met INVIDII koppelen met het portfolio. Hierdoor wordt zowel de meerwaarde van het portfolio als INVIDII verhoogd.

In ander nieuws

Kasper Roth behaalt doctorstitel na succesvolle verdediging van proefschrift ‘Malunited forearm fractures in children care’

Op 7 september werd door Kasper Roth het proefschrift ‘Malunited forearm fractures in children care’ met succes verdedigd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Een antebrachium fractuur is een breuk van zowel het spaakbeen als de ellepijp in de onderarm en is één...

Vrest feliciteert Maarten van Heinsbergen met behalen doctorstitel

Maarten van Heinsbergen behaalde op vrijdag 30 juni zijn doctorstitel na de succesvolle verdediging van zijn proefschrift getiteld ‘The challenges of colorectal cancer survivors. Complaints after colorectal surgery: an underestimated problem’ . Zijn proefschrift gaat...

Vrest partner van L&D-netwerkorganisatie Develhub

Begin 2023 besloten Vrest en Develhub de handen ineen te slaan. ‘You learn, we learn’ staat op de website van Develhub beschreven. Dat is waar het bij dit onafhankelijke netwerk om draait. Leren van en door elkaar. Deze beroepsorganisatie richt zich op het verbinden...

Vrest bestaat 20 jaar!

Op 30 juni 2003 werd Vrest opgericht. Precies 20 jaar later zit het team van Vrest in de trein richting Hamburg om deze mijlpaal met elkaar te vieren. Vrest is een anagram voor Virtual Reality Educational Surgical Tools en was aanvankelijk gericht op virtueel leren en...