Nieuws

Vrest en NVPC sluiten raamovereenkomst

Geplaatst op


De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (NVPC) en Vrest hebben onlangs voor een periode van tien jaar een Raamovereenkomst gesloten ten behoeve van het inrichten en waar nodig doorontwikkelen van het Opleidingsportfolio Plastische Chirurgie. Hiermee wordt de reeds bestaande samenwerking verder geformaliseerd. Partijen maken gebruik van elkaars sterke punten: NVPC bewaakt de inhoud en de kwaliteit; Vrest organiseert onderhoud en ontwikkeling, waaronder implementatie bij de deelnemende klinieken, organisatie van klankbordgroepbijeenkomsten, voorlichting aan gebruikers en operationeel hebben van een effectieve supportdesk.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrest en NVCG zijn partners

Geplaatst op

Op 15 februari jongstleden hebben de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) en Vrest een Raamovereenkomst gesloten ten behoeve van ondersteuning van de opleiding tot cosmetisch arts met een opleidingsportfolio.
Ook kunnen de huidige cosmetisch artsen en de cosmetisch artsen die hun opleiding afronden hun loopbaanportfolio verder vormgeven met Vrest.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrest en Incision Academy hebben een koppeling gerealiseerd

Geplaatst op

Incision Academy (www.incision.care) biedt e-learning aan chirurgen: “Incision gives people access to shared experiences, skills and expertise. We provide tools to get a quicker and more thorough preparation for the OR. We create a common surgical language to streamline the communication in the operating theatre, and with colleagues around the world. We’re structuring the steps it takes to perform surgery and we’re making it available. Everywhere, for everyone.

Vrest-gebruikers die bij Incision Academy een e-learningles succesvol afronden, krijgen het daarbij behorende resultaat en certificaat automatisch aangeleverd in hun Vrest portfolio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrest gecertificeerd voor informatiebeveiliging !

Geplaatst op

Per 1 november 2017 heeft Vrest het certificaat Informatiebeveiliging behaald. We zijn er trots op !

De certificering is de afronding van een intensief traject van twee jaar en een bevestiging van onze aanpak en maatregelen: uw gegevens zijn bij ons veilig.

2017.11.01. Vrest - Seal ISO27001 en NEN7510 (6217)
De getoetste normen: ISO27001 – Informatiebeveiliging in zijn algemeen, én NEN7510 – Informatiebeveiliging in de zorg.

Hiermee voldoen we ruimschoots op tijd aan de Europese en daarvan afgeleide Nederlandse regelgeving die per 25 mei 2018 van kracht wordt.

De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) wordt op die datum opgevolgd door de Algemene verordering persoonsgegevens (AVG). Wij zijn er klaar voor !

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrest update: fris uiterlijk!

Geplaatst op

Begin september 2017 heeft Vrest haar loopbaanportfolio opgefrist !

Looks

Screen Shot 2017-10-02 at 09.25.57

O.a. de kenmerkende rode balk is verdwenen – de iconen zijn opgefrist en het inlogscherm is ook aangepakt.
Screen Shot 2017-10-02 at 09.29.38

 

 

 

 

Snelheid

Naast de frisse uitstraling is ook de snelheid binnen het loopbaanportfolio geoptimaliseerd – het ophalen van verschillende formulieren gebeurt nu veel sneller dan voorheen. Het gebruik van de laatste versies van de gebruikelijke browsers als Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of IE10/11 helpt hier ook enorm bij.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Reumatologen kiezen voor Vrest

Geplaatst op

Na een competitie tussen Epass en Vrest heeft de Nederlands Vereniging voor Reumatologie (NVR) ervoor gekozen de opleiding tot Reumatoloog te laten ondersteunen door het Opleidingsportfolio Reumatologie van Vrest. Doorslaggevend voor de keuze van Vrest was de mogelijkheid samen met Vrest het portfolio flexibel en toekomstbestendig te kunnen inrichten, maar ook gezamenlijk daarvan te leren en het portfolio te laten meegroeien.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Lees verder

Vrest App beschikbaar voor IOS en Android

Geplaatst op

Schermafbeelding 2016-02-10 om 22.39.40

Vrest App is het begin van een reeks van nieuwe ontwikkelingen om het opleidings- en loopbaanportfolio voor alle specialismen verder te ontwikkelen op gebruiksgemak. Vrest zet de eerste stappen voor gebruik op smartphones en tablets en is daarmee de eerste aanbieder van een app voor het portfolio dat mede tot stand is gekomen in samenspraak met de diverse concilia en klankbordgroepen.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Lees verder

Gebruikerstest Vrest App van start

Geplaatst op

De Vrest App is op 15 januari als bèta-versie voor IOS- en Android-devices gelanceerd. De bèta-versie voor Windows-devices komt in de eerste week van februari beschikbaar. Een selectie van gebruikers is op dit moment de App aan het testen. De eerste feedback is zeer positief. Gelukkig worden er geen issues gemeld. Wel wensen voor meer functionaliteit. En dat helpt ons weer steeds beter aan te sluiten op de praktijk van onze gebruikers.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Lees verder