Zorgverlener verdient professionele identiteit

Geplaatst op

Slechts voldoen aan de minimale eisen is nu de norm in de zorg.

Er is een fundamentele fout geslopen in de manier waarop wij in de zorg bezig zijn met de ontwikkeling van organisaties, teams en professionals.Het contrast tussen de liefde voor het vak en de terreur van (over)registratie is de afgelopen jaren steeds groter geworden.
Het geloof in evidence-based practice heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van organisaties, teams en professionals is verworden tot het zetten van punten en vinkjes. Zorgprofessionals zijn doorlopend bezig de zorg voor patiënten te verbeteren. Het zijn bij uitstek verantwoordelijke professionals die graag bereid zijn rekenschap af te leggen, maar we doen ze geen recht met de afreken- cultuur die is ontstaan.

Eelco Kunst – CEO Vrest

Meten is weten is een mythe

In plaats van evidence-based practice als een instrument te zien voor ontwikkeling, zijn we, zoals zoveel organisaties de afgelopen decennia, gaan geloven in de mythe: “If you can’t measure it, you can’t manage it.” De cijfers hebben ons verleid in het kader van persoonlijke en professionele ontwikkeling te focussen op dat wat minimaal nodig is arts te worden en te kunnen blijven. Juist de dragende aspecten van persoonlijke motivatie voor ontwikkeling – autonomy, mastery en purpose* – lijken naar de achtergrond te zijn verdwenen. Enkele constateringen en aanbevelingen uit een recent verschenen rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bevestigen dit beeld. ‘[..] de focus van het kwaliteitstoezicht en de zorgcontractering dient te verschuiven van uniforme kwantitatieve uitkomsten van zorg naar het leren en verbeteren van zorgprofessionals en zorgorganisaties.’ **

Maak einde aan afrekencultuur

De aanbevelingen motiveren mij aan de slag te gaan om samen met u de weg te vinden naar een leercultuur i.p.v. een afrekencultuur. Een cultuur waarin vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid in balans zijn en waarin zorgprofessionals samenwerken aan continue ontwikkeling van henzelf, hun teams, hun organisaties en de gezondheidszorg als geheel.
Om dit te bewerkstelligen moeten we kijken naar de mentaliteit en processen rondom persoonlijke en professionele ontwikkeling en naar de tools die we daarbij gebruiken.

Portfolio is meer dan informatie

Stelt u zich eens voor dat uw e-portfolio uitgroeit tot een complete tool voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en voor het promoten van uw professionele identiteit. Dit portfolio bevat dan vanzelfsprekend ook de bewijslast van uw ontwikkeling als professional, maar in het licht van bovenstaande, is het mijn verantwoordelijkheid het portfolio meer te laten zijn dan een drager van relevante informatie, vinkjes en punten. Het portfolio moet u en uw collega’s ondersteunen bij de continue ontwikkeling van uzelf, uw team, uw organisatie en de gezondheidszorg als geheel; een startpunt vormen om uw leerweg uit te stippelen, met en van anderen te leren én tussentijds doelen te presenteren.

Wij starten met een online forumdiscussie? Doet u mee?

We ontwikkelen onze tools op basis van theorieën*/*** en proberen verschillende functionaliteiten uit in de praktijk. De aansluiting op de mentaliteit en processen rondom persoonlijke en professionele ontwikkeling in uw praktijk is essentieel om deze tools echt van waarde te laten zijn voor uw ontwikkeling.

We nodigen u graag uit voor deelname aan de start ons online discussieforum op di. 12 juni om 19:00. U kunt hieraan live deelnemen of het volgen, vanachter uw PC of tablet.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet via mailadres vrestforum@vrest.nl.

Wilt u in de tussentijd meer weten of ideeën delen, ik hoor graag van u! Eelco Kunst, CEO Vrest [06 515 616 75]

*Drive – The surprising truth about what motivates us; April 2011; Daniel Pink
**David Shaffer (http://edgaps.org/gaps/about/epistemic-games-university-of-wisconsin-madison/david-williamson-shaffer/)
***Zonder context geen bewijs – Over de illusie van evidence-based practice; Raad voor Volksgezondheid en Samenleving; 19 juni 2017; Dr. W.J. Meerding

Terug naar het overzicht