Bart van Veldhuijzen, Directeur van de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS), op de foto links, en Eelco Kunst, CEO van Vrest, hebben op 20 juni 2019 een Raamovereenkomst ondertekend ten behoeve van de ondersteuning van de Opleiding tot Sportarts met een digitaal opleidingsportfolio.

Het nieuwe portfolio is inmiddels gereed en wordt in de maanden juli en augustus door een eerste groep aiossen getest en geƫvalueerd. Het nieuwe portfolio ondersteunt EPA-gericht opleiden gedurende alle fasen van de opleiding, ook die fasen waarbij kennis en vaardigheden worden opgedaan bij andere specialismen, waaronder de cardiologie, huisartsgeneeskunde, longgeneeskunde en orthopedie.

We zien uit naar een vruchtbare en intensieve samenwerking!

 

Wilt u meer weten over SBOS, zie: www.sportgeneeskunde.com
Of over de opleiding tot sportarts, zie: sportarts worden