Vrest en NVPC sluiten raamovereenkomst

Geplaatst op


De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (NVPC) en Vrest hebben onlangs voor een periode van tien jaar een Raamovereenkomst gesloten ten behoeve van het inrichten en waar nodig doorontwikkelen van het Opleidingsportfolio Plastische Chirurgie. Hiermee wordt de reeds bestaande samenwerking verder geformaliseerd. Partijen maken gebruik van elkaars sterke punten: NVPC bewaakt de inhoud en de kwaliteit; Vrest organiseert onderhoud en ontwikkeling, waaronder implementatie bij de deelnemende klinieken, organisatie van klankbordgroepbijeenkomsten, voorlichting aan gebruikers en operationeel hebben van een effectieve supportdesk.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Terug naar het overzicht