Prof. Dr. Ad Masclee (op de foto links), voorzitter van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) en Hoofd van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het MUMC+, tevens opleider, Dr. Jeroen van Bergeijk, secretaris van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen en als Maag-Darm-Leverarts verbonden aan Ziekenhuis Gelderse Vallei en Eelco Kunst (op de foto rechts), CEO van Vrest, hebben op 18 februari 2019 de al enige jaren bestaande samenwerking tussen NVMDL en Vrest bestendigd en nader omschreven in een Raamovereenkomst.

De Raamovereenkomst behelst onder meer het implementeren en continu verbeteren van het digitaal opleidingsportfolio MDL-arts. Daarnaast het implementeren, onderhouden en doorontwikkelen van het landelijk ERCP-kwaliteitsregister. NVMDL en Vrest starten verder samen onderzoek naar de inzet van statistieken ten behoeve van het nieuwe opleiden conform NOVUM.

We zien uit naar een voortzetting van onze vruchtbare en intensieve samenwerking en verwachten op deze wijze een blijvende bijdrage te kunnen leveren aan het ondersteunen van de ontwikkeling van het vakgebied van de maag-darm-leverarts.

Wilt u meer weten over NVMDL en de MDL-arts, zie: NVMDL