Het portfolio voor de verpleegkundig student is makkelijk in gebruik, veelzijdig in functionaliteit en toepassingen voor student en opleidingsorganisatie

Vrest voor de verpleegkundige

Het Vrest opleidingsportfolio voor de verpleegkundige beschikt over de meeste geavanceerde opties om opgedane kennis, competenties en ervaring te registreren en te beheren. En niet alleen dat. In een opslag is duidelijk op welke onderdelen de student onder, op of boven de norm presteert en of deze op het schema ligt volgens het opleidingsplan. Het systeem monitort, signaleert en vraagt de student actie te ondernemen op het moment dat het gewenst is.

Vrest biedt vooral de mogelijkheden al deze kennis, ervaring en vaardigheden opgedaan tijdens de opleiding tot verpleegkundige te laten zien in diverse etalages. Vrest faciliteert het beheren en registreren van competentis tijdens de hele carrière, van verpleegkundige in opleiding tot ervaren healthcareprofessional. Vrest ondersteunt en begeleidt uw organisatie in het hele transitieproces van papieren dossiers naar digitale portfolio’s voor studenten verpleegkunde. Zo garanderen wij de opleidingsorganisatie een vlekkeloze overgang.

De transitie van een papieren dossier viel samen met de verhuizing naar een nieuwe locatie. Na enkele experimenten met een digitaal dossier kwam het Maasstadziekenhuis uit op Vrest. Het ziekenhuis had al goede ervaringen met Vrest opleidingsportfolio voor AIOS. Vanuit die ervaring was de vervolgstap naar een opleidingsportfolio voor verpleegkundigen logisch.
Frieda van Dijk, Planningsfunctionaris opleiding Verpleegkunde, Maasstadziekenhuis

Laat zien wat u in huis heeft

Alles wat u tijdens uw medische loopbaan doet, van opleiding en bijscholing tot en met uw andere rollen als opleider, supervisor, hoofd van uw afdeling, uw medische publicaties, verrichtingen en de resultaten die daarmee zijn behaald, registreert en beheert u makkelijk in het Vrest Digitaal Loopbaanportfolio.
Het is geen gewoon CV maar een portfolio met gevalideerde informatie, beoordeeld door anderen.
U presenteert uw portfolio op de manier zoals u dat zelf configureert aan wie u dat wilt. Op de meest mooie manier, volledig en overtuigend.


Zo maakt u uw competenties inzichtelijk

Het Vrest digitaal competentieportfolio is het beste bewijsmiddel waarmee u aantoont dat u als zorgprofessional voldoet aan de gestelde normen binnen uw vakgebied, team of zorginstelling. In één oogopslag te zien hoe het staat met de volledigheid, actualiteit en kwaliteit van de gearchiveerde en beheerde gegevens.


Bespaar tijd met het Vrest Digitaal Loopbaanportfolio

Het Vrest Digitaal Loopbaanportfolio neemt werk uit handen. U registreert eenvoudig alle activiteiten die inzicht geven in uw actuele competenties en competentieontwikkeling.


Hét bewijs dat u voldoet aan vakspecifieke normen

Het Vrest Loopbaanportfolio biedt de functie “Normeringen” die gesteld worden binnen uw organisatie, beroepsgroep, branchevereniging of zorginstelling. Met een voortgangsmatrix en rapportagesysteem is in één oogopslag duidelijk of u voldoet aan de gestelde eisen en normen.