Vrest opleidingsportfolio voor organisaties

Vrest voor de organisatie

Vrest verbetert de kwaliteit van bedrijven en organisaties met het registreren en beheren van bewezen competenties van professionals die er voor werkzaam zijn. Het is dé oplossing om uw competenties eenvoudig te registeren en te beheren. Bovendien maakt Vrest het bijzonder eenvoudig competenties van managers en leidinggevenden inzichtelijk te maken voor anderen binnen of buiten uw organisatie, bijvoorbeeld klanten.

Het Vrest digitaal competentieportfolio is eveneens een krachtig HRM instrument. Het geeft bestuurders en managers on demand alle informatie over hoe het is gesteld met competenties van professionals binnen de gehele organisatie in kwantitatief en kwalitatief opzicht.

Met mijn persoonlijk Digitaal Competentie Portfolio bij Vrest hoef ik slechts in te loggen om al mijn gegevens te kunnen registreren, inzien, actualiseren en etaleren. Mijn IFMS dossier produceer ik met enkele muisklikken. Ideaal! Niet alleen een enorme tijdwinst, maar ook optimale controle over mijn levenslang-leren traject.
Jan Willem Kapelle, Internist Medisch Centrum Leeuwarden

De manier om inzicht te krijgen in de competenties van professionals

Het Vrest Digitaal Loopbaanportfolio is het beste bewijsmiddel om aan te tonen dat professionals voldoen aan de gestelde normen binnen hun vakgebied en die van hun organisatie. In één oogopslag is te zien hoe het staat met de volledigheid, actualiteit en kwaliteit van de gearchiveerde en beheerde gegevens.


Zo maakt u uw competenties inzichtelijk

Het Vrest digitaal competentieportfolio is het beste bewijsmiddel waarmee u aantoont dat u als zorgprofessional voldoet aan de gestelde normen binnen uw vakgebied, maatschap of zorginstelling. In één oogopslag te zien hoe het staat met de volledigheid, actualiteit en kwaliteit van de gearchiveerde en beheerde gegevens.


Bespaar tijd met het Vrest Digitaal Loopbaanportfolio

Het Vrest Digitaal Loopbaanportfolio neemt werk uit handen. De administratieve rompslomp rond de uitoefening van het medisch beroep neemt toe, terwijl de gestelde eisen aan kwaliteit hoger worden. Administratie en registratie van opleidings- en nascholingstrajecten en verrichtingen kost enorm veel tijd. Het Digitaal Loopbaanportfolio van Vrest levert artsen en verpleegkundigen binnen uw organisatie kostbare
tijd op die weer kan worden geïnvesteerd in zorg.


Hét bewijs dat medewerkers voldoen aan vakspecifieke normen

Het Vrest Loopbaanportfolio biedt de functie “Normeringen” die gesteld worden binnen uw organisaties, beroepsgroep, branchevereniging of maatschap. Met een voortgangsmatrix  en rapportagesysteem is in één oogopslag duidelijk of u voldoet aan de gestelde eisen en normen. Met behulp van verkeerslichtfuncties (rood, oranje, geel, groen) is in één oogopslag te zien hoe het staat met de volledigheid, actualiteit en kwaliteit van de gearchiveerde en beheerde gegevens.