Met Vrest voor de medisch specialist beheert u al uw dossiers overzichtelijk in één portfolio

Vrest voor de medisch specialist


Uw professionele identiteit in kaart

Als medisch specialist bewijst u al vanaf uw opleiding tot op vandaag wat uw competenties en vaardigheden zijn, als zorgprofessional, opleider, onderzoeker, als publicist. Al deze rollen betekenen voor u administratie en registratie. Dat is een aspect van uw vak waar u niet voor heeft gekozen. En daarom maken wij het onze klanten makkelijk met verschillende portfolio-oplossingen.

Vrest Loopbaanportfolio faciliteert u gedurende uw hele carrière als healthcare professional. U beschikt over de meest geavanceerde opties om uw competenties te registreren en te beheren, uw kennis, ervaring en vaardigheden te laten zien in diverse etalages.

Vrest Opleidingsportfolio biedt opleidingen en studenten tot medisch specialist en wetenschappelijke verenigingen maximaal resultaat uit opleidingsplannen te realiseren. Vrest Opleidingsportfolio ondersteunt EPA-gericht opleiden. Het grote voordeel van EPA’s is dat steeds complexere taken kunnen worden toevertrouwd aan de aios, waarbij directe supervisie achterwege kan blijven. Met EPA’s kunnen opleidingen geïndividualiseerd worden door het introduceren van bekwaamheidsniveaus voor bepaalde activiteiten.

Het Vrest Loopbaanportfolio voor de medisch specialist bestaat uit verschillende dossiers:

  • Uw CV
  • Uw archief
  • Uw RGS dossier
  • Uw ANIOS/AIOS opleidingsdossier
  • Certificatiedossier
  • Uw IFMS- of groeps-IFMS dossier
Vrest sluit het meeste aan bij wat wij als medisch specialisten nodig hebben.
Peter Go, Algemeen Chirurg
Wij wilden een makkelijk werkend portfolio dat bovendien goed 'op slot' zit. In een prima samenwerking met Vrest zijn we snel tot een uitstekend product voor onze studenten gekomen.
Ellen Linders, hoofd praktijkopleiding verpleegkunde, Maasstadziekenhuis

Laat zien wat u in huis heeft

Alles wat u tijdens uw medische loopbaan doet, van opleiding en bijscholing tot en met uw andere rollen als opleider, supervisor, manager van uw kliniek, uw medische publicaties, verrichtingen en de resultaten die daarmee zijn behaald, registreert en beheert u makkelijk in het Vrest Digitaal Loopbaanportfolio.
Het is geen gewoon CV maar een portfolio met gevalideerde informatie, beoordeeld door anderen.
U presenteert uw portfolio op de manier zoals u dat zelf configureert aan wie u dat wilt. Op de meest mooie manier, volledig en overtuigend.


Zo maakt u uw competenties inzichtelijk

Het Vrest digitaal competentieportfolio is het beste bewijsmiddel waarmee u aantoont dat u als zorgprofessional voldoet aan de gestelde normen binnen uw vakgebied, maatschap of zorginstelling. In één oogopslag te zien hoe het staat met de volledigheid, actualiteit en kwaliteit van de gearchiveerde en beheerde gegevens.


Bespaar tijd met het Vrest Digitaal Loopbaanportfolio

Het Vrest Digitaal Loopbaanportfolio neemt werk uit handen. U registreert eenvoudig alle activiteiten die inzicht geven in uw actuele competenties en competentieontwikkeling.


Hét bewijs dat u voldoet aan vakspecifieke normen

Het Vrest Loopbaanportfolio biedt de functie “Normeringen” die gesteld worden binnen uw organisaties, beroepsgroep, branchevereniging of maatschap. Met een voortgangsmatrix  en rapportagesysteem is in één oogopslag duidelijk of u voldoet aan de gestelde eisen en normen.