IFMS voor de GGZ medisch specialist direct goed geregeld

IFMS voor GGZ medisch specialisten

IFMS-systeem Federatie Medisch Specialisten
Om aan deze eisen te voldoen kunt u gebruik maken van het IFMS-systeem (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) dat de Federatie Medisch Specialisten in 2008 binnen de algemene ziekenhuizen introduceerde. Dit is een evaluatief systeem dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van het individuele professionele handelen van medisch specialisten. Dit gebeurt door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback en het eigen portfolio te bespreken en te gebruiken als eventuele input voor een individueel verbeterplan. Lees meer op de website van de Federatie Medisch Specialisten