Vereniging Medische Staf Flevoziekenhuis gaat ook komend jaar door met IFMS van Vrest

feb 15, 2021

“Van leren wordt iedereen beter”. Dat is het motto van het Flevoziekenhuis dat gevestigd is in Almere. Vrest levert graag een bijdrage aan deze doelstelling en is daarom verheugd om ook komende tijd de Vereniging Medische Staf (VMS) Flevoziekenhuis (VMS) hierin te ondersteunen met het IFMS-systeem.

 ‘Luisterend, adapterend en ondersteunend’

Aan het einde van 2020 heeft VMS Flevoziekenhuis na een kritische selectieronde wederom gekozen om bij Vrest te blijven als aanbieder van de IFMS-module. Bij de keuze om deze samenwerking te verlengen waren onder andere de ervaring van Vrest, zowel in jaren als in ziekenhuizen en de bekendheid met het systeem, doorslaggevend. Arnold Boonstra, Nefroloog en lid IFMS-commissie noemt Vrest in dit kader ‘luisterend, adapterend en ondersteunend.’

Binnenkort zal VMS Flevoziekenhuis met Vrest om tafel gaan om het systeem verder af te stemmen op de opgestelde IFMS-doelen en wensen van de commissie. Naast de IFMS-module is VMS Flevoziekenhuis de eerste organisatie waarmee Vrest GroepsIFMS heeft ontwikkeld en vormgegeven.

(Bron: Flevoziekenhuis)

Ontzorging van het IFMS-traject

IFMS faciliteert het evalueren en verbeteren van de professionele ontwikkeling van medisch specialisten. Vrest voorziet VMS Flevoziekenhuis sinds 2015 van het IFMS-systeem en biedt naast de IFMS-beheertool organisaties ook de mogelijkheid tot complete ontzorging van het traject; van procesbeheersing tot gespreksvoering met een ervaren IFMS-gespreksbegeleider. Dit complete dienstenpakket sluit naadloos aan op de applicatie en minimaliseert de administratielast voor de zorgprofessional. Zo maakt Vrest het organisaties gemakkelijk om te focussen op het belangrijkste: de professionele ontwikkeling.

Meer informatie

Wilt u meer weten over VMS Flevoziekenhuis, kijk op: https://flevoziekenhuis.nl

In ander nieuws

Alrijne Ziekenhuis zet ANIOS Portfolio’s van Vrest in

Het Alrijne Ziekenhuis is gestart met de organisatiebrede ANIOS-portfolio’s van Vrest. Dit houdt in dat alle anios die werkzaam zijn in dit ziekenhuis nu gebruik maken van het loopbaanportfolio van VrestOndersteuning van het aniosschapHet portfolio biedt zowel de...

Vereniging Medische Staf Flevoziekenhuis gaat ook komend jaar door met IFMS van Vrest

“Van leren wordt iedereen beter”. Dat is het motto van het Flevoziekenhuis dat gevestigd is in Almere. Vrest levert graag een bijdrage aan deze doelstelling en is daarom verheugd om ook komende tijd de Vereniging Medische Staf (VMS) Flevoziekenhuis (VMS) hierin te...

College van Medisch Immunologen (CMI) en Vrest tekenen voor intensieve samenwerking

Op woensdag 10 februari jl. vonden de handelingen plaats die de samenwerking tussen het College van Medisch Immunologen (CMI) van de Nederlandse Vereniging Voor Immunologen (NVVI) en Vrest vastleggen in een Raamovereenkomst.Ondertekening Raamovereenkomst Dat de...

AIOS medische microbiologie van UMC Utrecht overtuigd van het opleidingsportfolio van Vrest

Maandag 4 januari gaf onze productspecialist, André Davidsz, een digitale instructie van het Vrest opleidingsportfolio aan aios en leden van de opleidingsgroep Medische Microbiologie van het UMC Utrecht. Deze instructie volgde op het besluit van het Utrechtse...