ANIOS-module

Module voor de arts in aanloop naar een opleidingsplaats.

U kiest voor een basismodule als u nog geen keuze voor een specialisme heeft gemaakt of u kiest voor een specialismespecifieke module.

 

Een ANIOS-module bestaat uit:

g

Dashboard

Voor het overzicht van uw vorderingen, verplichte cursussen en andere vakspecifieke elementen. Tevens een snelnavigatie voor het makkelijk kunnen toevoegen van de voor u meest voorkomende onderdelen in uw portfolio.

Opleidingsschema

Voor het vastleggen van uw opleidingsschema en locatie- en vakspecifiek stageschema.

Individuele leerdoelen

Het startpunt voor elk leerproces: uw leerdoelen, per leerdoel een plan van aanpak en kritische succesfactoren. Dit geldt voor uw gehele opleiding én per stage. Uw stagedoelen kunnen, indien u dat wenst, stage-overstijgend zijn. 

Z

Beoordelingen

Het verzamelen van beoordelingen waaronder bijvoorbeeld korte praktijkbeoordelingen (KPB), beoordelingen van presentaties en wetenschappelijke analyses (CAT),  beoordelingen van technische vaardigheden (OSATS), 360˚-feedbackbeoordelingen, voortgangs- en geschiktheidsbeoordelingen en stagebeoordelingen.

Cursussen en overige activiteiten

De registratie van persoonlijke activiteiten en ervaringen, zoals verplichte en niet-verplichte cursussen, dienstregistraties, kennistoetsen, publicaties, presentaties, operatieve verrichtingen, etc.

Vorderingen

Voor het volgen van uw ontwikkeling in kwantitatief en kwalitatief opzicht. Vanzelfsprekend in aansluiting op de normen die gelden binnen uw vak: de smileymatrix, de competentiematrix

Bekwaamheidsverklaringen van EPA’s

Veel medische opleidingen werken tegenwoordig met EPA’s (Entrustable Professional Activities) ook wel Toevertrouwde Handelingen genoemd. Alle registraties worden door de ANIOS aan één of meer EPA’s verbonden zodat de opleider per EPA via een formele EPA-bekwaamverklaring het actuele supervisieniveau kan vastleggen.

Persoonlijk Professioneel Profiel

De ANIOS-module is toegankelijk voor de opleider en leden van de opleidersgroep. De toegang tot dit persoonlijk professioneel profiel maakt de opleiding effectief en doelmatig. Het gecontroleerd kunnen publiceren van uw persoonlijk profiel is de volgende stap.

Een ANIOS-module aanvragen

Hulp nodig?

We helpen je graag. Stuur ons een mail of bel met onze supportdesk.
Dan helpen we je snel op weg met je dossier.

053 - 851 70 51

support@vrest.nl