Nieuws

Vrest en OIGT sluiten raamovereenkomst

Geplaatst op

Barend Gerretsen, Hoofd van het Opleidingsinstituut voor Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) en Eelco Kunst, CEO van Vrest, hebben op 20 september 2018 een Raamovereenkomst ondertekend ten behoeve van de ondersteuning van de Opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT, ook bekend als Medical Doctor Global Health) met een digitaal opleidingsportfolio.

Het nieuwe portfolio is per direct beschikbaar en ondersteunt EPA-gericht opleiden gedurende alle fasen van de opleiding: heelkunde, obstetrie & gynaecologie, kindergeneeskunde en gedurende de module buitenland.

We zien uit naar een vruchtbare en intensieve samenwerking en hopen op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren aan het ondersteunen van de ontwikkeling van de geneeskunde in gebieden met beperktere mogelijkheden tot het leveren van effectieve gezondheidszorg dan wij in Nederland gewoon zijn.

Wilt u meer weten over OIGT en de Medical Doctor Global Health, zie: OIGT

Vrest ondersteunt Sociale Onderneming MedGezel

Geplaatst op

Vrest en MedGezel hebben vandaag hun samenwerking bekrachtigd door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst, met veel aandacht voor informatiebeveiliging, een en ander conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Sociale Onderneming MedGezel leidt geneeskundestudenten en coassistenten op tot medisch coach. Deze medisch coaches ondersteunen patiënten voor, tijdens en na hun artsenbezoek. Zodat zij in alle rust en in begrijpelijke taal het advies van de dokter tot zich kunnen laten komen en dit kunnen bespreken met iemand die verstand van zaken heeft.

Vrest ondersteunt MedGezel gedurende het gehele proces van voorbereiding van een gesprek tot verslaglegging. Wij hopen zo ook een bijdrage te kunnen leveren aan de opleiding van onze nieuwe dokters, onder meer ter voorbereiding op hun vervolgopleiding en verdere loopbaanportfolio-ontwikkeling.

Wilt u meer weten over MedGezel, klik hier: Sociale Onderneming MedGezel

Zorgverlener verdient professionele identiteit

Geplaatst op

Slechts voldoen aan de minimale eisen is nu de norm in de zorg.

Er is een fundamentele fout geslopen in de manier waarop wij in de zorg bezig zijn met de ontwikkeling van organisaties, teams en professionals.Het contrast tussen de liefde voor het vak en de terreur van (over)registratie is de afgelopen jaren steeds groter geworden.
Het geloof in evidence-based practice heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van organisaties, teams en professionals is verworden tot het zetten van punten en vinkjes. Zorgprofessionals zijn doorlopend bezig de zorg voor patiënten te verbeteren. Het zijn bij uitstek verantwoordelijke professionals die graag bereid zijn rekenschap af te leggen, maar we doen ze geen recht met de afreken- cultuur die is ontstaan.

Eelco Kunst – CEO Vrest

Meten is weten is een mythe

In plaats van evidence-based practice als een instrument te zien voor ontwikkeling, zijn we, zoals zoveel organisaties de afgelopen decennia, gaan geloven in de mythe: “If you can’t measure it, you can’t manage it.” De cijfers hebben ons verleid in het kader van persoonlijke en professionele ontwikkeling te focussen op dat wat minimaal nodig is arts te worden en te kunnen blijven. Juist de dragende aspecten van persoonlijke motivatie voor ontwikkeling – autonomy, mastery en purpose* – lijken naar de achtergrond te zijn verdwenen. Enkele constateringen en aanbevelingen uit een recent verschenen rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bevestigen dit beeld. ‘[..] de focus van het kwaliteitstoezicht en de zorgcontractering dient te verschuiven van uniforme kwantitatieve uitkomsten van zorg naar het leren en verbeteren van zorgprofessionals en zorgorganisaties.’ **

Maak einde aan afrekencultuur

De aanbevelingen motiveren mij aan de slag te gaan om samen met u de weg te vinden naar een leercultuur i.p.v. een afrekencultuur. Een cultuur waarin vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid in balans zijn en waarin zorgprofessionals samenwerken aan continue ontwikkeling van henzelf, hun teams, hun organisaties en de gezondheidszorg als geheel.
Om dit te bewerkstelligen moeten we kijken naar de mentaliteit en processen rondom persoonlijke en professionele ontwikkeling en naar de tools die we daarbij gebruiken.

Portfolio is meer dan informatie

Stelt u zich eens voor dat uw e-portfolio uitgroeit tot een complete tool voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en voor het promoten van uw professionele identiteit. Dit portfolio bevat dan vanzelfsprekend ook de bewijslast van uw ontwikkeling als professional, maar in het licht van bovenstaande, is het mijn verantwoordelijkheid het portfolio meer te laten zijn dan een drager van relevante informatie, vinkjes en punten. Het portfolio moet u en uw collega’s ondersteunen bij de continue ontwikkeling van uzelf, uw team, uw organisatie en de gezondheidszorg als geheel; een startpunt vormen om uw leerweg uit te stippelen, met en van anderen te leren én tussentijds doelen te presenteren.

Wij starten met een online forumdiscussie? Doet u mee?

We ontwikkelen onze tools op basis van theorieën*/*** en proberen verschillende functionaliteiten uit in de praktijk. De aansluiting op de mentaliteit en processen rondom persoonlijke en professionele ontwikkeling in uw praktijk is essentieel om deze tools echt van waarde te laten zijn voor uw ontwikkeling.

We nodigen u graag uit voor deelname aan de start ons online discussieforum op di. 12 juni om 19:00. U kunt hieraan live deelnemen of het volgen, vanachter uw PC of tablet.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet via mailadres vrestforum@vrest.nl.

Wilt u in de tussentijd meer weten of ideeën delen, ik hoor graag van u! Eelco Kunst, CEO Vrest [06 515 616 75]

*Drive – The surprising truth about what motivates us; April 2011; Daniel Pink
**David Shaffer (http://edgaps.org/gaps/about/epistemic-games-university-of-wisconsin-madison/david-williamson-shaffer/)
***Zonder context geen bewijs – Over de illusie van evidence-based practice; Raad voor Volksgezondheid en Samenleving; 19 juni 2017; Dr. W.J. Meerding

Vrest en NVPC sluiten raamovereenkomst

Geplaatst op


De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (NVPC) en Vrest hebben onlangs voor een periode van tien jaar een Raamovereenkomst gesloten ten behoeve van het inrichten en waar nodig doorontwikkelen van het Opleidingsportfolio Plastische Chirurgie. Hiermee wordt de reeds bestaande samenwerking verder geformaliseerd. Partijen maken gebruik van elkaars sterke punten: NVPC bewaakt de inhoud en de kwaliteit; Vrest organiseert onderhoud en ontwikkeling, waaronder implementatie bij de deelnemende klinieken, organisatie van klankbordgroepbijeenkomsten, voorlichting aan gebruikers en operationeel hebben van een effectieve supportdesk.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrest en NVCG zijn partners

Geplaatst op

Op 15 februari jongstleden hebben de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG) en Vrest een Raamovereenkomst gesloten ten behoeve van ondersteuning van de opleiding tot cosmetisch arts met een opleidingsportfolio.
Ook kunnen de huidige cosmetisch artsen en de cosmetisch artsen die hun opleiding afronden hun loopbaanportfolio verder vormgeven met Vrest.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrest en Incision Academy hebben een koppeling gerealiseerd

Geplaatst op

Incision Academy (www.incision.care) biedt e-learning aan chirurgen: “Incision gives people access to shared experiences, skills and expertise. We provide tools to get a quicker and more thorough preparation for the OR. We create a common surgical language to streamline the communication in the operating theatre, and with colleagues around the world. We’re structuring the steps it takes to perform surgery and we’re making it available. Everywhere, for everyone.

Vrest-gebruikers die bij Incision Academy een e-learningles succesvol afronden, krijgen het daarbij behorende resultaat en certificaat automatisch aangeleverd in hun Vrest portfolio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrest gecertificeerd voor informatiebeveiliging !

Geplaatst op

Per 1 november 2017 heeft Vrest het certificaat Informatiebeveiliging behaald. We zijn er trots op !

De certificering is de afronding van een intensief traject van twee jaar en een bevestiging van onze aanpak en maatregelen: uw gegevens zijn bij ons veilig.

2017.11.01. Vrest - Seal ISO27001 en NEN7510 (6217)
De getoetste normen: ISO27001 – Informatiebeveiliging in zijn algemeen, én NEN7510 – Informatiebeveiliging in de zorg.

Hiermee voldoen we ruimschoots op tijd aan de Europese en daarvan afgeleide Nederlandse regelgeving die per 25 mei 2018 van kracht wordt.

De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) wordt op die datum opgevolgd door de Algemene verordering persoonsgegevens (AVG). Wij zijn er klaar voor !

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrest update: fris uiterlijk!

Geplaatst op

Begin september 2017 heeft Vrest haar loopbaanportfolio opgefrist !

Looks

Screen Shot 2017-10-02 at 09.25.57

O.a. de kenmerkende rode balk is verdwenen – de iconen zijn opgefrist en het inlogscherm is ook aangepakt.
Screen Shot 2017-10-02 at 09.29.38

 

 

 

 

Snelheid

Naast de frisse uitstraling is ook de snelheid binnen het loopbaanportfolio geoptimaliseerd – het ophalen van verschillende formulieren gebeurt nu veel sneller dan voorheen. Het gebruik van de laatste versies van de gebruikelijke browsers als Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of IE10/11 helpt hier ook enorm bij.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Reumatologen kiezen voor Vrest

Geplaatst op

Na een competitie tussen Epass en Vrest heeft de Nederlands Vereniging voor Reumatologie (NVR) ervoor gekozen de opleiding tot Reumatoloog te laten ondersteunen door het Opleidingsportfolio Reumatologie van Vrest. Doorslaggevend voor de keuze van Vrest was de mogelijkheid samen met Vrest het portfolio flexibel en toekomstbestendig te kunnen inrichten, maar ook gezamenlijk daarvan te leren en het portfolio te laten meegroeien.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Lees verder

Vrest App beschikbaar voor IOS en Android

Geplaatst op

Schermafbeelding 2016-02-10 om 22.39.40

Vrest App is het begin van een reeks van nieuwe ontwikkelingen om het opleidings- en loopbaanportfolio voor alle specialismen verder te ontwikkelen op gebruiksgemak. Vrest zet de eerste stappen voor gebruik op smartphones en tablets en is daarmee de eerste aanbieder van een app voor het portfolio dat mede tot stand is gekomen in samenspraak met de diverse concilia en klankbordgroepen.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Lees verder