Nieuws

Vrest feliciteert cardioloog in opleiding Wouter Berger

Geplaatst op

Vrest feliciteert cardioloog in opleiding Wouter Berger! Hij promoveerde 9 januari jl. aan de Universiteit van Amsterdam in de Agnietenkapel te Amsterdam. Wouter Berger is tevens lid van de Vrest-klankbordgroep Cardiologie.

Nieuwe inzichten
In zijn proefschrift onderzocht hij onder andere de effectiviteit en veiligheid van een minimaal invasieve chirurgische procedure voor de behandeling van atriumfibrilleren door middel van thoracoscopische ablatie. Zijn onderzoek heeft gezorgd voor nieuwe inzichten in de rol van het autonome zenuwstelsel in de behandeling van atriumfibrilleren.

Specialisatie klinische elektrofysiologie
Dr. Berger is halverwege zijn opleiding tot cardioloog in het OLVG in Amsterdam en hoopt zich na de opleiding te gaan specialiseren in de klinische elektrofysiologie. Sinds het begin van zijn opleiding maakt hij gebruik van het opleidingsportfolio cardiologie van Vrest.

Wij wensen Wouter veel succes in zijn verdere loopbaan!

Vrest deed een financiële bijdrage door tegemoet te komen in de drukkosten van het proefschrift van Wouter Berger.

Prinses Máxima Centrum start met IFMS van Vrest

Geplaatst op

Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is dé missie van het Prinses Máxima Centrum.
Het zo goed mogelijk kunnen presteren van medisch specialisten voor deze kinderen en de mensen om hen heen is een prachtige missie waaraan Vrest graag een bijdrage levert.

Kick-off
Op donderdag 5 december vond de kick-off bij het Prinses Máxima Centrum plaats. Pieter Lohuis was vanuit Vrest aanwezig om medisch specialisten te instrueren zodat zij efficient van start kunnen met IFMS-trajecten. Pieter: “Het was een geslaagde dag.
Op 23 januari 2020 wordt de tweede instructiemiddag georganiseerd, zodat de medisch specialisten die niet bij de kick-off aanwezig konden zijn, ook beslagen ten ijs komen. GroepsIFMS is een mogelijke vervolgstap.”

Ontzorging tijdens IFMS-trajecten
IFMS maakt het mogelijk de medisch specialisten van het Princes Máxima Centrum te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Op 1 juni jl. sloegen het Prinses Máxima Centrum en Vrest de handen ineen. Vrest faciliteert het Prinses Máxima Centrum met een volledig dienstenpakket van procesbeheersing en gespreksvoering tot informatieverzameling. Met deze service ontzorgt Vrest de specialisten in IFMS-trajecten. De kracht van IFMS schuilt namelijk, naast de kwaliteit van het gesprek, in het gemak en de efficiency van de applicatie.

Vrest sponsort het Princes Máxima Centrum door het loopbaanportfolio de komende drie jaren kostenloos aan te bieden.

Wilt u meer weten over het Prinses Máxima Centrum, kijk op www.prinsesmaximacentrum.nl
Wilt u meer over de ondersteuning in teamontwikkeling, bekijk IFMS, GroepsIFMS en TeamFMS

Vrest en VKGN sluiten Raamovereenkomst

Geplaatst op

Het bestuur van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN), vertegenwoordigd door Dr. Bernadette van Nesselrooij en Dr. Paul van der Zwaag (op de foto rechts), en Vrest hebben op 5 november 2019 een Raamovereenkomst gesloten inzake een digitaal opleidingsportfolio voor de opleiding tot Klinisch Geneticus. Dr. Eelco Kunst, CEO van Vrest, is blij met deze nieuwe partner.

Eelco Kunst: “De ontwikkeling van het nieuwe op EPA’s gebaseerde portfolio zal op korte termijn starten. De verwachting is dat over enkele maanden de eerste testgebruikers kunnen rapporteren over de vorderingen en eventueel aanvullende wensen. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!”

Heeft u vragen over dit nieuwe portfolio? Neemt u dan gerust contact op met dhr. Kunst op ekunst@vrest.nl of 06 515 616 75.

BKV en Vrest ontwikkelen toekomstgericht portfolioproduct: Iprove

Geplaatst op

Onlangs zijn BKV, een bemiddelingsorganisatie voor zorgprofessionals, en Vrest een unieke samenwerking aangegaan vanuit een gezamenlijke missie; de zorgprofessional ontzorgen, zodat hij/zij zorg kan verlenen. Een mooi resultaat van deze samenwerking is het nieuwe portfolioproduct Iprove.

 

 

 

 

 

 

Iprove is een digitale persoonlijke kluis waar zorgprofessionals op een veilige manier hun kennis en kunde, inclusief IFMS en POP, kunnen bijhouden. Alles op 1 plek, altijd actueel én 24/7 bereikbaar.

Hiermee denken wij samen met BKV een toekomstbestendige tool te hebben ontwikkeld waar iedere zorgprofessional profijt van heeft.

Meer weten over BKV? Kijk op www.bkv.jobs
Meer over ondersteuning van Vrest in IFMS-trajecten, zie IFMS, GroepsIFMS en TeamIFMS

Vrest en SBOS sluiten Raamovereenkomst

Geplaatst op

Bart van Veldhuijzen, Directeur van de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS), op de foto links, en Eelco Kunst, CEO van Vrest, hebben op 20 juni 2019 een Raamovereenkomst ondertekend ten behoeve van de ondersteuning van de Opleiding tot Sportarts met een digitaal opleidingsportfolio.

Het nieuwe portfolio is inmiddels gereed en wordt in de maanden juli en augustus door een eerste groep aiossen getest en geëvalueerd. Het nieuwe portfolio ondersteunt EPA-gericht opleiden gedurende alle fasen van de opleiding, ook die fasen waarbij kennis en vaardigheden worden opgedaan bij andere specialismen, waaronder de cardiologie, huisartsgeneeskunde, longgeneeskunde en orthopedie.

We zien uit naar een vruchtbare en intensieve samenwerking!

 

Wilt u meer weten over SBOS, zie: www.sportgeneeskunde.com
Of over de opleiding tot sportarts, zie: sportarts worden

Landelijke kick-off van het Opleidingsportfolio Laboratoriumspecialist Klinische Chemie

Geplaatst op

Tijdens een bijeenkomst van ca. 70 opleiders en aiossen van de opleiding Laboratoriumspecialist Klinische Chemie op 26 maart 2019 is het startsein gegeven voor landelijke ingebruikname van het vernieuwde Opleidingsportfolio Laboratoriumspecialist Klinische Chemie.

De kick-off bijeenkomst is daarmee gelijk een startpunt voor EPA-gericht opleiden. Tevens de afronding van een intensieve ontwikkelperiode van slechts vier maanden met de portfoliocommissie van de NVKC. Wat ons betreft veel dank aan de leden van deze commissie voor de beschikbaarheid, de ideeën en reflectie op ideeën, de testperiode en het enthousiasme om alles voor de bijeenkomst van 26 maart voor elkaar te krijgen. In het bijzonder dank aan Elianne Roelandse, opleider in het VUmc en voorzitter van de portfoliocommissie, Lise Schoonen (op de foto links), zeer betrokken en actieve vertegenwoordiger van alle aiossen klinische chemie, Christine Ruiter, beleidsmedewerker en spin in het web van NVKC, en Auk Dijkstra, onderwijskundig adviseur.

We zien uit naar voortzetting van onze vruchtbare en intensieve samenwerking tot nu toe. Eind mei hebben we reeds een eerste evaluatie van gebruik van het vernieuwde portfolio, een continue bijdrage aan proving & improving competences.

Wilt u meer weten over NVKC en de opleiding tot Laboratoriumspecialist Klinische Chemie, zie: NVKC

 

Voor uw eventuele vragen, bel gerust met André Davidsz – 06 427 470 26, onze accountmanager voor de NVKC, met Eelco Kunst – 06 515 616 75, onze CEO (op de foto rechts), of met onze supportdesk – 053 851 70 51.

Vrest en NVMDL sluiten raamovereenkomst

Geplaatst op

Prof. Dr. Ad Masclee (op de foto links), voorzitter van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) en Hoofd van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het MUMC+, tevens opleider, Dr. Jeroen van Bergeijk, secretaris van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen en als Maag-Darm-Leverarts verbonden aan Ziekenhuis Gelderse Vallei en Eelco Kunst (op de foto rechts), CEO van Vrest, hebben op 18 februari 2019 de al enige jaren bestaande samenwerking tussen NVMDL en Vrest bestendigd en nader omschreven in een Raamovereenkomst.

De Raamovereenkomst behelst onder meer het implementeren en continu verbeteren van het digitaal opleidingsportfolio MDL-arts. Daarnaast het implementeren, onderhouden en doorontwikkelen van het landelijk ERCP-kwaliteitsregister. NVMDL en Vrest starten verder samen onderzoek naar de inzet van statistieken ten behoeve van het nieuwe opleiden conform NOVUM.

We zien uit naar een voortzetting van onze vruchtbare en intensieve samenwerking en verwachten op deze wijze een blijvende bijdrage te kunnen leveren aan het ondersteunen van de ontwikkeling van het vakgebied van de maag-darm-leverarts.

Wilt u meer weten over NVMDL en de MDL-arts, zie: NVMDL

Sociale Onderneming MedGezel wint Social Grow Sessions 2018 Award

Geplaatst op

Social Enterprise MedGezel is sinds enkele maanden actief: coassistenten geneeskunde worden opgeleid als medisch coach en begeleiden in die hoedanigheid patiënten bij artsbezoek. Het doel: betere informatievoorziening van de patiënt, betere voorbereiding van de gesprekken, minder vervolgvragen aan de arts, de coassistent komt in aanraking met zijn/haar doelgroep hetgeen het leerproces van de arts in wording op een andere manier stimuleert, etc.

Vrest ondersteunt MedGezel en de coassistenten met loopbaanportfolio’s.

Op 5 december 2018 is MedGezel gelauwerd: Laureaat Beste Groeiplan van de Social Grow Sessions 2018, zie bijgevoegde foto. Voor meer informatie, zie ook: Social Grow Sessions

Wilt u meer weten over MedGezel, klik hier: Sociale Onderneming MedGezel

Onze felicitaties aan Giliam Kuijpers en al diegenen die het initiatief steunen en helpen er een succes van te maken. Fijn dat wij ook onze bijdrage kunnen leveren !

AIOS Urologie werken vanaf 1 januari 2019 met Vrest

Geplaatst op


De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) en Vrest hebben een Raamovereenkomst gesloten ten behoeve van het inrichten en waar nodig doorontwikkelen van het Opleidingsportfolio Urologie. Vanaf 1 januari 2019 starten de eerste AIOS Urologie in het werken met het Vrest Opleidingsportfolio Urologie. Met daarin vanzelfsprekend een volledige integratie met de Vooropleiding Heelkunde. Partijen maken gebruik van elkaars sterke punten: NVU bewaakt de inhoud en de kwaliteit; Vrest organiseert onderhoud en ontwikkeling, waaronder implementatie bij de deelnemende klinieken, organisatie van klankbordgroepbijeenkomsten, voorlichting aan gebruikers en operationeel hebben van een effectieve supportdesk.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Erasmus MC zet Vrest in voor de Minor SEH

Geplaatst op

Op 1 september jongstleden is het Erasmus MC begonnen met het ondersteunen van de Minor SEH door studenten geneeskunde met een portfolio van Vrest. Met groot enthousiasme vanuit de studenten en de supervisoren:

  • 24 Minor SEH-studenten
  • verzamelden maar liefst 123 beoordelingen
  • in slechts 8 weken tijd

We zijn blij dat we hierin samen kunnen optrekken, feliciteren onze partners bij Erasmus MC met dit initiatief en hopen dat wij een passende bijdrage hebben kunnen leveren aan de opleiding van de student geneeskunde.