Martijn Baas behaalt doctorstitel na succesvolle verdediging proefschrift

okt 7, 2021

Op 6 oktober vond de succesvolle verdediging plaats van het proefschrift ‘Above and Beyond: Classification of Congenital Upper Limb Anomalies’ door Martijn Baas. 

Martijn: “Ik heb het onderzoek verricht aan de afdeling Plastische Chirurgie van het Erasmus MC in Rotterdam. In mijn proefschrift onderzoek ik of een nieuwe classificatie voor aangeboren afwijkingen van de hand en arm gebruikt kan worden om onderzoek naar de genetische achtergrond van deze afwijkingen te verbeteren.”

Martijn Baas volgt in het Erasmus MC de opleiding tot plastisch chirurg en zal naar verwachting in 2023 deze opleiding afronden. Martijn: “Vanuit deze hoedanigheid ken ik Vrest als een bedrijf dat erg betrokken is bij de zorg.”

“We vonden dat specifieke patronen van handafwijkingen
corresponderen met de locatie van de mutatie.”

 

Het onderzoek bevat belangrijke bevindingen. Martijn: “We hebben gevonden dat specifieke patronen van handafwijkingen corresponderen met de locatie van de mutatie. Daarnaast hebben we een nieuw regulator element gevonden die zorgt voor duimafwijkingen en hebben we genoom-wijd onderzoek gedaan naar de oorzaak van radiusdysplasie.

Vrest sponsorde Martijn Baas door tegemoet te komen in de drukkosten van zijn proefschrift. Vrest wenst Martijn veel succes in zijn verdere loopbaan tot plastisch chirurg!

In ander nieuws

Vrest en Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie tekenen Raamovereenkomst

Vrest en de NVT (Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie) sluiten 2021 af met een mooie mijlpaal in de samenwerking.De Raamovereenkomst tussen de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en Vrest inzake het bouwen en onderhouden van het Opleidingsportfolio...

Vrest koppelt met digitale leeromgeving van Federatie Medisch Specialisten

Onlangs is de koppeling tussen het portfolio van Vrest en de digitale leeromgeving van FMS (Federatie Medisch Specialisten) in gebruik genomen.De koppeling is een grote stap vooruit in doelmatig werken voor aiossen en medisch specialisten. Want voortaan vullen alle...

Quido Veekens versterkt het team

Sinds september zijn wij een collega rijker en heeft ons team developers zich uitgebreid. Quido Veekens stelt zich graag aan jullie voor."Na het voor de tiende keer typen van de eerste twee regels wist ik bijna mezelf te overtuigen om het traditionele voorstelformat...

Vrest feliciteert Lisebette Burger met behalen doctorstitel

‘Een goede eerste stap – De presentatie, behandeling en kwaliteit van leven in preaxiale polydactylie’, luidt de titel van het proefschrift dat Lisebette Burger succesvol verdedigde op 6 oktober 2021.Polydactylie van de voet is een afwijking van de voet waarbij...