Informatiebeveiliging


Belangrijke informatie over veiligheid persoonsgegevens in het Vrest portfolio


Vrest is volledig gecertificeerd voor informatiebeveiliging en klaar voor de nieuwe wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 in heel Europa van kracht is.
Bent u en is uw organisatie hier al klaar voor? Wilt u meer weten? Bel met ons: 053 851 70 51
De getoetste normen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te borgen, zijn:
• ISO27001:2013 – Informatiebeveiliging in zijn algemeen
• NEN7510 – Informatiebeveiliging in de zorg

De certificering is de afronding van een intensief traject van twee jaar. Het is de bevestiging van onze aanpak en maatregelen gericht op ons continue streven naar maximale privacy, veiligheid en volledige controle over onze informatiebeveiligingssystemen: Uw gegevens zijn bij ons veilig! Hiermee hebben we onze organisatie ook getoetst aan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) welke per 25 mei 2018 wordt opgevolgd door de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Wij zijn er klaar voor!

Relevante links over informatiebeveiliging

Autoriteit Persoonsgegevens
Dekra Certificatie
Dekra Certificering volgens ISO-27001
Dekra Certificering volgens NEN-7510

Onze privacyverklaring

Lees verder op: https://www.vrest.com/privacyverklaring