Manage interne opleidingen

Manage interne opleidingen

Het Vrest Loopbaanportfolio is eveneens een leermanagementsysteem. Het geeft namelijk alle informatie over opleidingsthema’s, -modules, -voortgang, -kosten en –resultaten van mensen werkzaam of in traineeship binnen de organisatie. Een HRM instrument bij uitstek waarbij u kunt monitoren hoe het is gesteld met de kwaliteit en capaciteit van organisaties in kwalitatief en kwantitatief opzicht. Het Vrest Digitaal Loopbaanportfolio biedt de mogelijkheid supervisors, opleiders en mentoren toegang te geven tot de individuele dossiers, zodat zij informatie kunnen toevoegen. Zo wordt het maximale rendement uit interne opleidingstrajecten gehaald.

Terug naar het overzicht