IFMS voor GGZ medisch specialisten

IFMS GGZ

IFMS voor GGZ medisch specialisten

Vanaf 1 januari 2020 is elke medisch specialist in Nederland verplicht aan een vorm van IFMS te doen. IFMS voor GGZ wordt dan een verplicht onderdeel van de RGS herregistratie.
IFMS sluit goed aan op het Kwaliteitsstatuut voor GGZ-instellingen en past in essentie bij de visie dat persoonlijke ontwikkeling en die van organisaties het meest succesvol is bij o.a. regelmatige zelfreflectie en intervisie. Het mag dan straks verplicht zijn, het is vooral óók een effectieve tool voor persoonlijke en organisatieontwikkeling.
Ziekenhuisgebonden medisch specialisten hebben reeds ervaring met IFMS sinds 2009. Ruim 10.000 IFMS-trajecten hebben we vanuit Vrest reeds kunnen ondersteunen. Reden voor ons te onderzoeken op welke wijze onze ondersteuning ook een rol kan spelen bij introductie van IFMS voor de GGZ medisch specialist. En, hoe we de impact van IFMS nog zinvoller kunnen maken.


Volledige ontzorging door IFMS, GroepsIFMS of TeamFMS van A tot Z te begeleiden
Vrest faciliteert verschillende Nederlandse ziekenhuizen en vakgroepen in zowel IFMS en GroepsIFMS als TeamFMS. Van projectbegeleiding en gespreksleiding tot en met de software voor 360˚-feedback en loopbaanportfolio’s. IFMS-, GroepsIFMS-dossiers en TeamFMS-dossiers worden opgebouwd volgens de wensen van de medische staf. Door de volledige integratie van IFMS met GroepsIFMS of TeamFMS is de medisch specialist verzekerd van efficiency en zekerheid: de juiste invulling van de verplichte IFMS en de POP-cycli, passend bij de nieuwe RGS-eisen.

Overstappen van IFMS naar GroepsIFMS?
Vrest begeleidt u graag met een soepele overgang naar deze methode zelfreflectie en evaluatie.


Voorbereiding op 2020 en daarna

Vanaf 1 januari 2020 bent u als medisch specialist verplicht aan een vorm van IFMS te doen. D.w.z. óf individueel (IFMS) óf binnen de context van uw vakgroep (GroepsIFMS of TeamFMS). Welke vorm u ook kiest, IFMS kost u tijd en extra administratie. En op het laatste zit u niet te wachten. Vele medisch specialisten binnen ruim 50 organisaties doorlopen hun IFMS-trajecten met Vrest, steeds meer als onderdeel van GroepsIFMS of TeamFMS. Daarbij staat zeker niet de techniek centraal maar u als professional met uw primaire missie: mensen de zorg bieden die ze nodig hebben.


Uw IFMS-dossier als onderdeel van een volledig loopbaanportfolio

IFMS-dossiers van Vrest werken stand alone, maar kunnen ook onderdeel zijn van een totaal portfolio waarin u bijvoorbeeld uw aanvraag voor herregistratie en certificering organiseert. Zo heeft u de beschikking over state-of-the-art beheer- en rapportagetools die slechts één doel dienen: makkelijk uw professionele ontwikkeling presentabel maken aan wie u dat wenst.


IFMS, GroepsIFMS of TeamFMS: u houdt de regie

IFMS, GroepsIFMS of TeamFMS?
De keuze hangt af in hoeverre u en uw team daarin self-supporting willen zijn. Vrest faciliteert de dataverzameling (360˚-feedback en -rapportages), dossiervorming (gespreksverslag, persoonlijk ontwikkelingsplan), archivering, en veilige toegang (persoons- en periodegebonden) tot deze gegevens.
Projectbegeleiding, training en gespreksbegeleiding nemen we graag voor onze rekening, zodat u totaal ontzorgd bent. Vanzelfsprekend hebben we daarbij oog voor uw opvattingen en ideeën over het voor u optimale IFMS- en/of GroepsIFMS-proces of TeamFMS-proces.
De processen van IFMS, GroepsIFMS en TeamFMS zijn volledig geïntegreerd en kunnen ook naast elkaar bestaan: u behoudt de regie!


IFMS met Vrest in het kort

> Voor de medisch specialist: een digitaal portfolio, inclusief IFMS-dossier, waar gewenst volledig geïntegreerd met GroepsIFMS of TeamFMS; bruikbaar van App tot desktop.
> Voor de IFMS-gespreksbegeleider: overzichtelijke dossieranalyses en communicatietools.
> Voor GroepsIFMS of TeamFMS: volledige integratie met IFMS met ruimte voor eigen procesgang en als u dat wenst met gespreksbegeleiding.
> Voor de beheerder van IFMS, GroepsIFMS of TeamFMS: vlotte workflows en makkelijke rapportagetools.


Terug naar het overzicht