IFMS, GroepsIFMS, TeamFMS en Vrest, een sterk koppel.

Vrest_IFMS

IFMS, GroepsIFMS en TeamFMS voor medisch specialisten

Voor Vrest een vanzelfsprekend thema omdat het past in de missie organisaties en mensen die daarbinnen werkzaam zijn dagelijks te ondersteunen met hun verdere professionele ontwikkeling: als individu, als groep én als team.
Met oog voor gemak en efficiency: met zo min mogelijk inspanning ook aan alle verplichtingen voldoen. Elkaar beoordelen en evalueren en de uitkomsten daarvan bespreken en verwerken in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) maakt Vrest mogelijk met IFMS voor medisch specialisten. Een krachtige applicatie die met alle betrokkenen in een IFMS-traject direct communiceert. Van specialist tot collega en evaluatiepartner tot en met de patiënt.
Volledige ontzorging door uw GroepsIFMS of TeamFMS traject van a tot z te begeleiden
Vrest faciliteert verschillende Nederlandse ziekenhuizen en vakgroepen in zowel IFMS en GroepsIFMS als TeamFMS.  Van projectbegeleiding en gespreksleiding tot en met de software voor registratie.  Trajecten worden uitgevoerd op basis van bijvoorbeeld Multi Source Feedback (MSF) of Appraisal & Assessment (A&A) of (custom-made) combinaties ervan. GroepsIFMS-dossiers  en TeamFMS-dossiers worden opgebouwd volgens de wensen van de medische staf. Door de volledige integratie van GroepsIFMS en IFMS is de medisch specialist verzekerd van efficiency en zekerheid: de juiste invulling van de verplichte IFMS en de POP-cycli, passend bij de nieuwe RGS-eisen.

Overstappen van IFMS naar GroepsIFMS?
Vrest begeleidt u graag met een soepele overgang naar deze methode zelfreflectie en evaluatie.


Voorbereiding op 2019 en daarna

Vanaf 2019 bent u als medisch specialist verplicht aan een vorm van IFMS te doen. D.w.z. óf individueel (IFMS) óf binnen de context van uw vakgroep (GroepsIFMS of TeamFMS). Welke vorm u ook kiest, IFMS kost u tijd en extra administratie. En op het laatste zit u niet te wachten. 8.000 medisch specialisten binnen 50 organisaties doorlopen hun IFMS trajecten met Vrest, steeds meer als onderdeel van GroepsIFMS of TeamFMS. Daarbij staat zeker niet de techniek centraal maar u als professional met uw primaire missie: mensen de zorg bieden die ze nodig hebben.


IFMS-dossier als onderdeel van een volledig loopbaanportfolio

IFMS-dossiers van Vrest werken stand alone, maar kunnen ook onderdeel zijn van een totaal portfolio waarin u bijvoorbeeld uw aanvraag voor herregistratie en certificering organiseert. Zo heeft u de beschikking over state-of-the-art beheer- en rapportagetools die slechts één doel dienen: makkelijk uw professionele ontwikkeling presentabel maken aan wie u dat wenst.


IFMS, GroepsIFMS of TeamFMS: u houdt de regie

IFMS, GroepsIFMS of TeamFMS?
De keuze hangt af in hoeverre u en uw team daarin self-supporting willen zijn. Vrest faciliteert de dataverzameling (360˚-feedback en -rapportages), dossiervorming (gespreksverslag, persoonlijk ontwikkelingsplan), archivering, en veilige toegang (persoons- en periodegebonden) tot deze gegevens.
Projectbegeleiding, training en gespreksbegeleiding nemen we graag voor onze rekening, zodat u totaal ontzorgt bent. Vanzelfsprekend hebben we daarbij oog voor uw opvattingen en ideeën over het voor u optimale IFMS- en/of GroepsIFMS-proces of TeamFMS-proces.
De processen van IFMS, GroepsIFMS en TeamFMS zijn volledig geïntegreerd en kunnen ook naast elkaar bestaan: u behoudt de regie!


Vrest IFMS in het kort

> Voor de medisch specialist: een digitaal portfolio, inclusief IFMS-dossier, waar gewenst volledig geïntegreerd met GroepsIFMS of TeamFMS; bruikbaar van App tot desktop.
> Voor de IFMS-gespreksbegeleider: overzichtelijke dossieranalyses en communicatietools.
> Voor GroepsIFMS of TeamFMS: volledige integratie met IFMS met ruimte voor eigen procesgang en als u dat wenst met gespreksbegeleiding.
> Voor de beheerder van IFMS, GroepsIFMS of TeamFMS: vlotte workflows en makkelijke rapportagetools.


Terug naar het overzicht