Gevalideerde informatie

Gevalideerde informatie

We hebben op ons platform veel aandacht besteed aan het valideren van informatie: wie mag wat in welke rol vaststellen? Dit lijkt soms het gemak in de weg te zitten en dat realiseren we ons goed. Het is daarom ook al goed mogelijk vrijwel alle beoordelingen via de App te laten verlopen. Gevalideerde informatie is voor zover wij verwachten een steeds belangrijker issue: zowel gedurende de opleiding alsook daarna. Wij volgen in dat kader nauwgezet de ontwikkelingen inzake de nieuwe technologie van blockchain waarmee de validiteit van informatie in de keten van het genereren ervan kan worden gevolgd cq. vastgesteld.

Met het Vrest Loopbaanportfolio kunt u anderen toegang geven tot delen van uw portfolio. Zo kunnen zij informatie toevoegen aan uw opleidingsdossier, projecten, opdrachten, verrichtingen etc. Het grote verschil t.o.v. een gewoon CV is dat de informatie dus aangevuld kan worden met waarderingen, evaluaties en beoordelingen van anderen. Bijvoorbeeld van uw opdrachtgevers, opleiders, leidinggevenden, patiënten of klanten. De informatie van uw portfolio is daarmee gevalideerd, betrouwbaar en dus extra waardevol.

Terug naar het overzicht