Wat is Vrest?

Vrest biedt een platform voor het ondersteunen van zorgorganisaties en binnen die organisaties werkzame professionals in het kunnen demonstreren en ontwikkelen van competenties. Wij doen dit door het bieden van expertise in mens- en organisatieontwikkeling, capaciteit in planning en procesregie, en persoons- en groepsgebonden competentie-etalages. En middelen voor het efficiënt genereren van relevante en gevalideerde informatie of het beschikbaar maken van informatie uit andere gekoppelde databases. Competentieontwikkeling en -promotie heeft betrekking op individuele healthcare professionals met loopbaan- en opleidingsportfolio’s alsook op groepen van deze professionals, waarbij de groepscontext flexibel te bepalen is.

Sinds 2006 is Vrest betrokken bij het ondersteunen van arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist en gebruiken momenteel ruim 2.000 aiossen het Vrest platform. Daarnaast heeft Vrest een aantal diensten ter ondersteuning van IFMS en groepsvormen van IFMS ontwikkeld. In totaal kent het Vrest platform momenteel ruim 70.000 gebruikers verspreid over ca. 80 zorgorganisaties.

IFMS GGZ

IFMS voor GGZ medisch specialisten

Vanaf 1 januari 2020 is elke medisch specialist in Nederland verplicht aan een vorm van IFMS te doen. IFMS voor GGZ wordt dan een verplicht onderdeel van de RGS herregistratie. IFMS sluit goed aan op het Kwaliteitsstatuut voor GGZ-instellingen en past in essentie bij de visie dat persoonlijke ontwikkeling en die van organisaties het meest […]

Meer over ifms voor ggz medisch specialisten

Deel uw Loopbaanportfolio met anderen

De inhoud van uw Vrest Loopbaanportfolio is extra waardevol omdat anderen, zoals uw beoordelaars, opdrachtgevers, leidinggevenden er informatie aan kunnen toevoegen.
 Gevalideerde informatie over u door anderen maken de inhoud van uw Loopbaanportfolio waardevol, relevant, volledig en gekwalificeerd vergeleken met een traditioneel CV. 
U kunt makkelijk en snel secties van uw portfolio delen met anderen die u daarvoor selecteert en toegang tot geeft. U laat zo als het ware alleen de ‘etalages’ zien die voor uw klant of opdrachtgever relevant zijn.

Meer over deel uw loopbaanportfolio met anderen

Gevalideerde informatie

Met het Vrest Digitaal Loopbaanportfolio kunt u anderen toegang geven tot delen van uw portfolio. Zo kunnen zij beoordelingen toevoegen aan uw opleidingsdossier, projecten, opdrachten etc. Daarmee onderscheidt u zich t.a.v. personen die slechts over een CV beschikken met eenzijdige, niet-gevalideerde informatie.

Meer over gevalideerde informatie

Loopbaan- en opleidingsportfolio

Vrest biedt u persoonlijke etalages die uw loopbaanontwikkeling optimaliseren. Want met het Vrest Loopbaanportfolio profileert u zich als professional met uw kennis, opleidingen, vaardigheden, ervaringen en de resultaten die u daarmee heeft bereikt. Deze informatie is gevalideerd omdat deze is verrijkt met beoordelingen van en evaluaties met uw opleiders, opdrachtgevers, werkgevers of leidinggevenden.

Meer over loopbaan- en opleidingsportfolio
Vrest_IFMS

IFMS, GroepsIFMS, TeamFMS en Vrest, een sterk koppel.

Voor Vrest een vanzelfsprekend thema omdat het past in de missie organisaties en mensen die daarbinnen werkzaam zijn dagelijks te ondersteunen met hun verdere professionele ontwikkeling: als individu, als groep én als team. Met oog voor gemak en efficiency: met zo min mogelijk inspanning ook aan alle verplichtingen voldoen. Elkaar beoordelen en evalueren en de uitkomsten […]

Meer over ifms, groepsifms en teamfms voor medisch specialisten