Vrest en SBOS sluiten Raamovereenkomst

Vrest en SBOS sluiten Raamovereenkomst

Bart van Veldhuijzen, Directeur van de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS), op de foto links, en Eelco Kunst, CEO van Vrest, hebben op 20 juni 2019 een Raamovereenkomst ondertekend ten behoeve van de ondersteuning van de Opleiding tot Sportarts met een...

Vrest en NVMDL sluiten raamovereenkomst

Prof. Dr. Ad Masclee (op de foto links), voorzitter van het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) en Hoofd van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het MUMC+, tevens opleider, Dr. Jeroen van Bergeijk, secretaris van het...
Erasmus MC zet Vrest in voor de Minor SEH

Erasmus MC zet Vrest in voor de Minor SEH

Op 1 september jongstleden is het Erasmus MC begonnen met het ondersteunen van de Minor SEH door studenten geneeskunde met een portfolio van Vrest. Met groot enthousiasme vanuit de studenten en de supervisoren: 24 Minor SEH-studenten verzamelden maar liefst 123...

Vrest en OIGT sluiten raamovereenkomst

Barend Gerretsen, Hoofd van het Opleidingsinstituut voor Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) en Eelco Kunst, CEO van Vrest, hebben op 20 september 2018 een Raamovereenkomst ondertekend ten behoeve van de ondersteuning van de Opleiding tot Arts...

Vrest ondersteunt Sociale Onderneming MedGezel

Vrest en MedGezel hebben vandaag hun samenwerking bekrachtigd door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst, met veel aandacht voor informatiebeveiliging, een en ander conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sociale Onderneming MedGezel, een...