IFMS, GroepsIFMS en Vrest, een sterk koppel.

Vrest_IFMS

IFMS en GroepsIFMS voor medisch specialisten

Voor Vrest een vanzelfsprekend thema omdat het past in de missie organisaties en mensen die daarbinnen werkzaam zijn dagelijks te ondersteunen met hun verdere professionele ontwikkeling: als individu én als team.
Met oog voor gemak en efficiency: met zo min mogelijk inspanning ook aan alle verplichtingen voldoen. Elkaar beoordelen en evalueren en de uitkomsten daarvan bespreken en verwerken in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) maakt Vrest mogelijk met IFMS voor medisch specialisten. Een krachtige applicatie die met alle betrokkenen in een IFMS-traject direct communiceert. Van specialist tot collega en evaluatiepartner tot en met de patiënt.
Het Vrest loopbaanportfolio faciliteert verschillende Nederlandse ziekenhuizen en vakgroepen in zowel IFMS als GroepsIFMS op basis van bijvoorbeeld multisource feedback (MSF) of appraisal & assessment (A&A) of (custom-made) combinaties ervan. GroepsIFMS-dossiers worden opgebouwd conform de wensen van de medische staf en de eventuele betrokken consultants (externe gespreksleiders). Door de volledige integratie van GroepsIFMS en IFMS is de medisch specialist verzekerd van efficiency en zekerheid: de juiste invulling van de verplichte IFMS en de POP-cycli, passend bij de nieuwe RGS-eisen.


Voorbereiding op 2019 en daarna

Vanaf 2019 bent u als medisch specialist verplicht aan een vorm van IFMS te doen. D.w.z. óf individueel (IFMS) óf binnen de context van uw vakgroep (GroepsIFMS). Welke vorm u ook kiest, IFMS kost u tijd en extra administratie. En op het laatste zit u niet te wachten. 8.000 medisch specialisten binnen 50 organisaties doorlopen hun IFMS trajecten met Vrest, steeds meer als onderdeel van GroepsIFMS. Daarbij staat zeker niet de techniek centraal maar u als professional met uw primaire missie: mensen de zorg bieden die ze nodig hebben.


IFMS-dossier als onderdeel van een volledig loopbaanportfolio

IFMS-dossiers van Vrest werken stand alone, maar kunnen ook onderdeel zijn van een totaal portfolio waarin u bijvoorbeeld uw aanvraag voor herregistratie en certificering organiseert. Zo heeft u de beschikking over state-of-the-art beheer- en rapportagetools die slechts één doel dienen: makkelijk uw professionele ontwikkeling presentabel maken aan wie u dat wenst.


IFMS of GroepsIFMS: u houdt de regie

IFMS of GroepsIFMS?
De keuze hangt af in hoeverre u en uw team daarin self-supporting willen zijn. Vrest faciliteert de dataverzameling (360˚-feedback en -rapportages), dossiervorming (gespreksverslag, persoonlijk ontwikkelingsplan), archivering, en veilige toegang (persoons- en periodegebonden) tot deze gegevens.
Desgewenst brengen wij u in contact met partijen die in-house gespreksleiders trainen of die op uw verzoek de gespreksleiding op zich nemen. Vanzelfsprekend hebben we daarbij oog voor uw wensen in de inrichting van het voor u optimale IFMS- en/of GroepsIFMS-proces.
De processen van IFMS en GroepsIFMS zijn volledig geïntegreerd en kunnen ook naast elkaar bestaan: u behoudt de regie!


Vrest IFMS in het kort

> Voor de medisch specialist: een digitaal portfolio, inclusief IFMS-dossier, waar gewenst volledig geïntegreerd met GroepsIFMS; bruikbaar van App tot desktop.
> Voor de IFMS-gespreksbegeleider: overzichtelijke dossieranalyses en communicatietools.
> Voor GroepsIFMS: volledige integratie met IFMS met ruimte voor eigen procesgang en desgewenst met externe gespreksbegeleiding.
> Voor de beheerder van IFMS en GroepsIFMS: vlotte workflows en makkelijke rapportagetools.


Terug naar het overzicht